Data posiedzenia:
2023-09-19

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Działalność Zakładu Komunalnego w 2023 roku, inwestycje, komunikacja, plany inwestycyjne
2. Sprawy bieżące wynikające z działalności gminy


Uwagi: