Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 Zarządzenia Nr 56/2023 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 1 września 2023 r. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze - stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Gminy Kleszczewo zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1

 

Postępowanie w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Gminy Kleszczewo przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna w następującym składzie:

1)    Bogdan Kemnitz      – przewodniczący komisji,

2)    Ewa Iczakowska      – sekretarz komisji,

3)    Monika Niemier        – członek komisji.

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.