W sprawie:
zasad i trybu udzielania dotacji na realizację zadań inwestycyjnych obejmujących finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, ich rozliczania ora

Data uchwały:
2023-09-22

Numer uchwały:
LVII/488/2023

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego