W sprawie:
wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027

Data uchwały:
2023-09-22

Numer uchwały:
LVII/491/2023

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia