Kleszczewo 2023-09-28

 

SG.2110.4.2023

 

 

INFORMACJA

 

 

Wójta Gminy Kleszczewo

 o nierozstrzygnięciu naboru na wolne stanowisko urzędnicze –

stanowisko do spraw planowania i zagospodarowania przestrzennego

w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

w Urzędzie Gminy Kleszczewo

 

 

 

I.             Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo

 

II.           Stanowisko urzędnicze: stanowisko do spraw planowania i zagospodarowania przestrzennego w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji.

 

III.         W wyniku przeprowadzonego naboru do zatrudnienia nie została wybrana żadna kandydatura.

 

IV.          W ocenie Komisji Rekrutacyjnej spośród kandydatów, którzy zgłosili swoje oferty brak było kandydatów spełniających niezbędne wymagania do pracy na w/w stanowisku.

 

 

    Wójt Gminy

Bogdan Kemnitz