W związku z wyborami do Sejmu i Senatu oraz referendum ogólnokrajowym zarządzonymi na 15 października 2023 r. trwa obecnie najbardziej intensywny okres kampanii wyborczej. Naturalne w tej sytuacji emocje i oczekiwania stają się coraz wyraźniejsze i są artykułowane coraz częściej i głośniej. 

Wśród wielu wydarzeń, będących potwierdzeniem głębokiej troski Polek i Polaków o przyszłość naszego kraju, mają też miejsce zdarzenia budzące niepokój, w tym także nieakceptowane przejawy agresji słownej i siłowej wobec innych. 

Państwowa Komisja Wyborcza pragnie powtórzyć słowa zawarte w informacji z 9 kwietnia 2020 r., w której podkreślała, że „wybory to moment, w którym suweren może się wypowiedzieć i zdecydować, w czyje ręce powierzy swoje losy. Jednak w demokratycznym państwie wybory to nie tylko głosowanie, to skomplikowany mechanizm, w którym uczestniczą zarówno wyborcy, kandydaci, jak i organy administracji publicznej organizujące proces wyborczy. Proces ten, z uwagi na swoje znaczenie i złożony kształt, musi opierać się na jasnych i jednoznacznych normach wyprowadzanych wprost z Konstytucji. Obowiązujące w państwie przepisy muszą zagwarantować, że reguły rywalizacji politycznej będą jasne i równe dla wszystkich, a wynik wyborów będzie urzeczywistniał wolę narodu”. 

Państwowa Komisja Wyborcza zwraca się z apelem do komitetów wyborczych, przedstawicieli organów administracji publicznej, pracowników mediów i wszystkich wyborców o poszanowanie godności każdego człowieka i podejmowanie wyłącznie działań zgodnych z prawem, tak aby przeprowadzane wybory gwarantowały rzeczywistą realizację konstytucyjnych praw wyborczych obywateli.