Data posiedzenia:
2023-10-06

Status:
Planowane

Porządek posiedzenia:
Kontrola wykonania uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta za II półrocze 2022 r. i I półrocze 2023 r.

Uwagi: