Data posiedzenia:
2023-10-16

Status:
Planowane

Porządek posiedzenia:
1. Wycinki i nasadzenia drzew, pomniki przyrody
2. Sprawy bieżące wynikające z działalności gminy


Uwagi: