Data posiedzenia:
2023-10-18

Status:
Planowane

Porządek posiedzenia:
1. Realizacja i plany w zakresie inwestycji realizowanych z funduszy własnych i zewnętrznych.
2. Sprawy bieżące wynikające z działalności gminy


Uwagi: