Kleszczewo 2023-10-23

 

SG.2110.5.1.2023

 

INFORMACJA

WÓJTA GMINY KLESZCZEWO

 

 o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze -

stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego

 

w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

w Urzędzie Gminy Kleszczewo

 

 

 

Informuję, że w wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji w Urzędzie Gminy Kleszczewo, ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, do zatrudnienia wybrana została Pani Agata Wiśniewska zam. Gowarzewo.

Pani Agata Wiśniewska posiada wykształcenie wyższe techniczne o kierunku geoinformacja. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe predysponuje do zatrudnienia na stanowisku ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji.

Pani Agata Wiśniewska posiada wiedzę teoretyczną oraz uzyskała najwyższy wynik w przeprowadzonym pisemnym teście ze znajomości zagadnień na stanowisku oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

                       

                       

                                                                                                          Wójt

                                                                                                Bogdan Kemnitz