W sprawie:
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działkę nr 42/22 w miejscowości Śródka

Data uchwały:
2023-11-22

Numer uchwały:
LIX/508/2023

Podjęta przez:
Radę Gminy Kleszczewo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego