Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

7786732
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Budżet

Kategorie
  Archiwum (39)
Artykuły
  Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kleszczewo oraz o udzielonych umorzeniach - 30.09.2017r.
  Informacja o wykonaniu budżetu za III kwartał 2017r.
  Informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2017r.
  Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kleszczewo na dzień 30.06.2017r.
  Opinia o wykonaniu budżetu za I połrocze 2017r.
  Informacja o wykonaniu budżetu na dzień 30.06.2017r.
  Informacja o wykonaniu budżetu na dzień 31.03.2017r.
  Zarządzenie nr 53/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r.
  Uchwała nr XXIV/170/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r.
  Uchwała nr XXIII/162/2016 w sprawie uchwały budżetowej na 2017r.
  Zarządzenie Nr 42/2016 Wójta Gminy Kleszczewo w spr. zmiany uchwały budżetowej
  Informacje o wykonaniu budżetu za III kw. 2016r.
  Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo za I półrocze 2016r.
  Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kleszczewo na dzień 30.06.2016r.
  Zarządzenie Nr 16/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 02 maja 2016r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016r.
  Wykonanie budżetu za I kw. 2016r.
  Zarządzenie Nr 11/2016 Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 30 marca 2016r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2016r.
  Wykonanie budżetu za 2015r.
  Zarządzenie Nr 86/2015 w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2015r
  Zarządzenie nr 74/2015 w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2015r.
  Zarządzenie nr 65/2015 w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2015r.
  Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie zmiany budżetowej na 2015r.
  Informacja o wykonaniu budżetu na dzień 30.09.2015r.
  Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo za I półrocze 2015r
  Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kleszczewo na dzień 30.06.2015r.
  Informacja o wykonaniu budżetu na dzień 20.04.2015r.
  Informacja o wykonaniu budżetu za 2014r.
  Informacja o wykonaniu budżetu na 30.09.2014r.
  Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kleszczewo na 30.06.2014r.
  Informacja o kształtowaniu się wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo za I półrocze 2014r.
  Informacja o wykonaniu budżetu za 2013r.
  Informacja o wykonaniu budżetu na 31.03.2014r.
  Informacja o wykonaniu budżetu na 30.09.2013r.
  Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo za I półrocze 2013r.
  Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kleszczewo na 30.06.2013r.
  Informacja o wykonaniu budżetu na 30.06.2013r.
  Informacja o wykonaniu budżetu na 31.03.2013r.
  Informacja z wykonania budżetu za 2012r.
  Informacja o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Klubu Sportowego "Clescevia" za 2012r.
  Informacja o wykonaniu budżetu na 30.09.2012r
  Informacja o wykonaniu budżetu na 30.06.2012r.
  Informacja o wykonaniu budżetu na 31.03.2012r.
  Informacja o wykonaniu budżetu za 2011r.
  Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo za I półrocze 2011r.
  Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kleszczewo 30.06.2011r.