Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9908095
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Plan zagospodarowania przestrzennego

Artykuły
  UCHWAŁA Nr IX/71/2019 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki położone w Krzyżownikach, Komornikach, Markowicach i Śródce
  UCHWAŁA Nr IX/69/2019 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej teren aktywizacji gospodarczej w Krzyżownikach
  UCHWAŁA Nr VIII/57/2019 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej teren przeznaczony pod linie 110 kV
  UCHWAŁA NR VI/46/2019 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działki położone w Tulcach i Gowarzewie
  OBOWIĄZUJĄCE MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KLESZCZEWO - Rejestr
  Bezpośredni link do portalu e-mapa
  UCHWAŁA Nr XLVI/374/2018 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej teren położony w Kleszczewie
  UCHWAŁA Nr XLVI/373/2018 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działkę nr ewid. 189/8, położoną w Gowarzewie
  UCHWAŁA Nr XLVI/372/2018 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej działki położone w Szewcach, Komornikach i Śródce
  UCHWAŁA Nr XLIV/359/2018 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej tereny przemysłowo-usługowe wzdłuż Autostrady A-2, położone w obrębach Tulce, Komorniki, Śródka i Krzyżowniki – etap I
  UCHWAŁA Nr XLIV/358/2018 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego tereny położone w obrębie Tulce
  UCHWAŁA Nr XXXIX/320/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującej część działki nr 438/3, położonej w miejscowości Tanibórz, obręb Gowarzewo
  UCHWAŁA NR XXXVII/307/2017 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmującej działki o nr. ewid. 260/7 i 260/8, obręb Tulce
  UCHWAŁA NR XXXVII/290/2017 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działki nr 99, 100, 101, 102, 103, 30/17 i 30/18 położone w obrębie Krzyżowniki
  UCHWAŁA Nr XXXVII/289/2017 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego część działki nr 5/28, położonej w obrębie Tulce
  UCHWAŁA Nr XXXVII/288/2017 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działkę o numerze ewidencyjnym 193/26, położoną w obrębie Tulce
  UCHWAŁA Nr XXXVII/287/2017 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działkę o numerze ewidencyjnym 69/72, położoną w miejscowości Nagradowice
  Uchwała nr XXVIII/200/2017 w sprawie : zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działki położone w Kleszczewie.
  Uchwała nr XXV/174/2017 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmującej działkę o nr. ewid. 80/35 w Krzyżownikach
  Uchwała nr XXV/173/2017 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmującego działki położone w Kleszczewie, Tulcach, Gowarzewie i Komornikach
  Uchwała nr XXII/156/2016 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmujacego działke położoną w miejscowości Tulce
  Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego część działki nr 5/28, położonej w obrębie Tulce
  Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmująca działki położone w Kleszczewie
  Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmująca działkę o nr. ewid. 80/35 w Krzyżownikach
  Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmująca działki położone w Kleszczewie, Tulcach, Gowarzewie i Komornikach
  Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmująca działki położone w miejscowości Kleszczewo (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 24 lutego 2014 r. poz. 1173)
  Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmująca działkę położoną w miejscowości Tulce
  Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo w miejscowości Tulce (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 15.01.2014 r. poz. 348)
  Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczewo, dla terenu działek o nr ewid. 113/2 i 116/1 położonych w Tulcach ( Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 31.10.2013 r. poz. 5904)
  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kleszczewo dla wybranych terenów w obrębie geod.Gowarzewo, w celu określenia zasad lok.urządzeń zw. z wydobyciem i przesyłem gazu ziemnego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 27.10.2011 r. nr 286 poz. 4601
  Uchwała Nr XXII/170/2008 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 18 września 2008r. - sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w MPZP
  Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmująca działkę nr 75/4 w obrębie Bylin (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 14.08.2012 r. poz. 3576)
  Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmująca działki nr 209/3, 209/4 w obrębie Gowarzewo (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 14.08.2012 r. poz. 3575)
  Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmująca działki nr 68/3, 68/4, 68/5, 68/6, 68/7, 69/4, 448, 70/3 w obrębie Gowarzewo (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 13.08.2012 r. poz. 3570)
  Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmująca działki nr 1 oraz 7 w obrębie Gowarzewo (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 13.08.2012 r. poz. 3569)
  Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo w miejscowości Gowarzewo z 2008r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 24.06.2008 r. nr 101 poz. 1900)
  Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo w miejscowości Tulce z 2008r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 24.06.2008 r. nr 101 poz. 1899)
  Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo w miejscowości Kleszczewo z 2008r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 24.06.2008 r. nr 101 poz. 1898)
  Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmująca działki nr 71/1, 71/2 w obrębie Krzyżowniki. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 16.01.2013 r. poz. 543)
  Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmująca działki nr 70/1, 70/2 w obrębie Markowice (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 16.01.2013 r. poz. 549)
  Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczewo (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 18.11.2005 r. nr 158 poz. 4295)