Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9482977
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Uchwały » Kadencja 2002-2006 » Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Artykuły
  Uchwała nr XLIX/246/2006 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu przeznaczonego na punkt apteczny w drodze przetargu nieograniczonego.
  Uchwała nr XLIX/244/2006 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu w Gowarzewie.
  Uchwała nr XLIX/243/2006 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonych w Ziminie i Krerowie.
  Uchwała XLVII/230/2006 w sprawie zbycia w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonych w Kleszczewie i Komornikach.
  Uchwała nr XLV/225/2006 w sprawie zbycia w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w Gowarzewie
  Uchwała nr XLII/209/2006 w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości gruntowych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata.
  Uchwała XL/194/2006 w spr. nabycia na własność Gminy Kleszczewo nieruchomości położonej w Nagradowicach.
  Uchwała XXXV/170/2005 w sprawie zbycia w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w Tulcach.
  XXXIII/167/2005 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Kleszczewo nieruchomości Skarbu Państwa.
  XXX/145/2005 w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego.
  XXV/123/2004 w spr. najmu gruntu przeznaczonego pod parking.
  XXII/112/2004 w spr. zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Kleszczewie.
  XII/63/2003 w spr. nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Kleszczewie.
  V/32/2003 w spr. zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Komornikach
  V/33/2003 w spr. zbycia w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonych w Tulca
  VI/40/2003 w spr. wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kleszczewo
  VI/41/2003 w spr. ustalenia zasad wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Kleszczewo