Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9496652
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Uchwały » Kadencja 2002-2006 » Pomoc społeczna

Artykuły
  Uchwała nr XLII/208/2006 w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie do przyznawania pomocy pieniężnej kombatantom i innym osobom uprawnionym.
  Uchwała XXXVI/179/2005 w spr. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Ośrodk Pomocy Społecznej w Kleszczewie
  Uchwała XXXV/176/2005 w sprawie upoważnienia Kierownika OPS w Kleszczewie do załątwiania indywidualnych spraw z zakresu postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.
  XXV/121/2004 w spr. zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych.
  XXII/114/2004 w spr. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
  XXII/113/2004 w spr. sprawienia pogrzebu na koszt gminy oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
  XIX/107/2004 w spr. uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie
  XIX/106/2004 w spr. obniżenia wysokości wskaźników procentowych służących ustaleniu wysokości dodatków mieszkaniowych