Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9923846
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Prowadzone rejestry i ewidencje

Artykuły
  Ewidencja szkół niepublicznych
  Rejestr wydanych zezwoleń na założenie szkoły publicznej
  Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Rejestr kontroli zewnętrznych
  Rejestr kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną
  Rejestr zarządzeń Wójta Gminy
  Rejestr uchwał Rady Gminy Kleszczewo
  Rejestr opinii Rady Gminy
  Rejestr oświadczeń i stanowisk Rady Gminy
  Rejestr wniosków Rady Gminy
  Rejestr interpelacji
  Rejestr apeli Rady Gminy
  Rejestr zamówień publicznych
  Rejestr obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
  Rejestr planów zagospodarowania przestrzennego, które utraciły ważność
  Rejestry księgopwo - finansowe
  Rejestr środków trwałych
  Rejestr skarg i wniosków
  Ewidencja ludności i dowodów osobistych
  Ewidencja podmiotów gospodarczych
  Ewidencja podatników
  Ewidencja podatku od gruntów i nieruchomości
  Ewidencja umów zawartych przez Wójta Gminy Kleszczewo
  Wykaz dokumentów przechowywanych w archiwum zakładowym urzędu gminy w Kleszczewie