Agnieszka Piskorska            Przewodnicząca

Jędrzej Janiak                   Zastępca przewodniczącego

Daniel Błaszczyk

Jan Rajchelt

Dorota Wysz