<>

 

1.      Rajchelt Jan – Przewodniczący Komisji                                    

2.      Świątczak Krzysztof – Zastępca Przewodniczącego Komisji

3.      Janiak Jędrzej

4.      Szymczak Łukasz

5.       Żołądek Jakub