Paweł Nowak                     Przewodniczący

Anna Perdoch                    Zastępca przewodniczącego

Magdalena Karolczak

Ewa Kirkowska

Paulina Leska