Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9908125
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Opinie Rady Gminy

Artykuły
  Opinia Rady Gminy Kleszczewo nr 1/2011 z dnia 26 października 2011r.
  OPINIA Nr 0052 - OP/1/2009 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 08 października 2009r.
  Opinia nr 0052-OP/2/2008 w sprawie realizacji zadania "Modernizacja - przebudowa drogi gminnej nr 3322P wraz z dojazdami".
  Opinia 0052-OP/2/07 w sprawie kontynuacji realizacji zadania "Modernizacja drogi Markowice - Zmysłowo - Bieganowo".
  Opinia 0052-OP/1/07 w sprawie utworzenia spółki gmin lub innego organu posiadającego osobowość prawną odpowiedzialnego za budowę i zarządzanie schroniskiem.
  Opinia 0052-OP/02/06 w sprawie kontynuacji realizacji zadania "Modernizacja drogi Gowarzewo - Trzek"
  Opinia 0052-OP/01/06 w sprawie realizacji zadania "Modernizacja drogi Markowice -Bieganowo"
  Opinia 0052-OP/2/05 w sprawie projektu planu aglomeracji Nagradowice i aglomeracji Tulce.
  Opinia 0052-OP/1/05 w sprawie realizacji zadania "Modernizacja drogi Gowarzewo - Trzek".
  Opinia 0052-OP/2/04 w sprawie realizacja zadania "Budowa drogi Markowice - Staniszewo"
  Opinia 0052-OP/1/04 w sprawie wyrażenia woli o podjęciu czynności zmierzających do przystąpienia Gminy Kleszczewo do AQUANET Sp. z o.o. w Poznaniu
  Opinia nr 0052/1/03 w sprawie realizacji zadania: "Modernizacja drogi Tanibórz - Komorniki".