Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9496590
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Uchwały » Kadencja 2002-2006 » Sprawy organizacyjne » Archiwum » 2004

Artykuły
  XXIX /144/2004 w spr. uchwalenia planu pracy Rady Gminy na I półrocze 2005 r.
  XXVIII/136/2004 w spr. przyjęcia Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2005r
  XX/110/2004 w spr. uchwalenia planu pracy Rady Gminy na II półrocze 2004r.
  XX/108/2004 w spr. przyjęcia Planu Rozwoju Loklanego Gminy Kleszczewo.
  XIX/105/2004 w spr. upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych, w tym wydawania decyzji administracyjnych.
  XIX/104/2004 w spr. ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych dla których zarządcą jest Gmina Kleszczewo na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
  XVIII/101/2004 w spr. powołania Komisji do spraw rozwoju lokalnego.
  XVIII/100/2004 w spr. udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
  XVII/96/2004 w spr. określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.
  XVII/95/2004 w spr. przyjęcia programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2004r.
  XV/87/2004 w spr. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2004r