Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9496552
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Uchwały » Kadencja 2002-2006 » Budżet i finanse » 2004

Artykuły
  XXIX/143/2004 w spr. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla potrzeb sporządzenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy.
  XXIX/142/2004 w spr. ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy.
  XXIX/141/2004 w spr. zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
  XXIX/140/2004 w spr. wydatków budżetu niewygasających w 2004r.
  XXIX/139/2004 w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2004r.
  XXVIII/137/2004 w spr. uchwalenia budżetu gminy na 2005r.
  XXV/122/2004 w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2004 r.
  XXIV/118/2004 w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2004 r.
  XXIII/117/2004 w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2004 r.
  XXIII/116/2004 w spr. pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego
  XXI/111/2004 w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2004 r.
  XX/109/2004 w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2004 r.
  XIX/103/2004 w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2004 r.
  XIX/102/2004 w spr. wyrażenie zgody na zawarcie przez Wójta Gminy umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. "Budowa hali sportowej w Tulcach".
  XVII/98/2004 w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2004 r.
  XVII/97/2004 w spr. ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy
  XVI/94/2004 w spr. zaciągniecia pożyczki długoterminowej
  XVI/93/2004 w spr. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
  XV/84/2004 w spr. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla potrzeb sporządzenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy.
  XV/83/2004 w spr. uchwalenia budżetu gminy na 2004r.