Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9483004
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Uchwały » Kadencja 2002-2006 » Sprawy organizacyjne » Archiwum » 2005

Artykuły
  Uchwała XLI/205/2005 w spr. uchwalenia planu pracy Rady Gminy na I półrocze 2006r.
  Uchwala XLI/204/2005 w spr. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
  Uchwała XLI/203/2005 w spr. ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu dla potrzeb sporządzenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy
  Uchwała XL/196/2005 w spr. przyjęcia programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2004r.
  Uchwała XXXVI/180/2005 w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
  Uchwała XXXV/175/2005 w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Kleszczewo.
  Uchwała XXXV/173/2005 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na II półrocze 2005r.
  Uchwała nr XXXV/169/2005 w sprawie powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  Uchwała nr XXXIV/168/2005 w sprawie odwołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  XXXII/157/2005 w sprawie udzielenia absolutorium Wojtowi Gminy.
  XXX/147/2005 w sprawie zgody na rozwiązanie umowy o pracę z panią Anną Żywicką - radną Rady Gminy Kleszczewo.
  XXX/146/2005 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2005r.