Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9496625
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Uchwały » Kadencja 2002-2006 » Oświata i sport

Artykuły
  uchwała nr L/248/2006 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kleszczewo.
  Uchwała nr XLIX/241/2006 w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
  Uchwała nr XLIX/240/2006 w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego przez uchwałę Rady Gminy
  Uchwała nr XLVIII/238/2006 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z urządzeń hali sportowej w Tulcach.
  Uchwała nr XLVIII/236/2006 w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za wyniki sportowe
  Uchwała nr XLVIII/235/2006 w spr. stypendiów sportowych za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym dla zawodników nie posiadających licencji zawodnika
  Uchwała nr XLIII/213/2006 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Kleszczewo dla niepublicznych przedszkoli.
  Uchwała XL/195/2005 w spr. udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Kleszczewo dla niepublicznych przedszkoli.
  XXXVIII/183/2005 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Kleszczewo.
  XXXIII/161/2005 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin dyrektorom, wicedyrektorom i psychologom w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kleszczewo oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli ....
  XXXII/160/2005 w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
  XXXII/159/2005 w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Kleszczewo.
  XXX/150/2005 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kleszczewo
  XXX/149/2005 w sprawie ustalenia wysokości i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kleszczewo
  XXX/148/2005 w sprawie ustalenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kleszczewo.
  XVI/91/2004 w spr. ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole na terenie gminy.
  Uchwała nr XI/58/2003 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z urządzeń hali sportowej w Kleszczewie.