Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9496715
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Uchwały » Kadencja 2002-2006 » Podatki i opłaty lokalne » Archiwum » 2004

Artykuły
  XXVIII/135/2004 w spr. wprowadzenia zwolnień od podatku od środków transportowych.
  XXVII/132/2004 w spr. inkasa podatków.
  XXVII/131/2004 w spr. wprowadzenia zwolnień od podatku od środków transportowych
  XXVII/130/2004 w spr. ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
  XXVII/129/2004 w spr. ustalenia opłaty administracyjnej
  XXVII/128/2004 w spr. ustalenia wysokości opłaty targowej.
  XXVII/127/2004 w spr. ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów.
  XXVII/126/2004 w spr. zwolnienia z podatku od nieruchomości nieruchomości gminnych.
  XXVII/125/2004 w spr. ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
  XXVII/124/2004 w spr. obniżenia ceny 1 kwintala żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego za rok 2005.
  XVI/92/2004 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
  XV/85/2004 w spr. zwolnień w podatku od nieruchomości