Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9923631
od 26 maja 2003 r.
Informacje » Instrukcja obsługi BIP obrazek Wersja do druku

Informacje ogólne:
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator informatyczny. Jest to niezależnie działający serwis internetowy, którego zadaniem jest udostępnianie informacji o sprawach publicznych przez podmioty zobligowane do tego przez Ustawę z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej.
Każdy obywatel ma prawo do uzyskania informacji o charakterze publicznym, z zastrzeżeniem informacji niejawnych oraz tajemnic chronionych ustawowo. 

Podstawa prawna:
Zakres udostępnianych w publikatorze informacji, a także podmioty zobligowane do ich udostępniania zawiera Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. Nr 112 z 2001 r. poz. 1198).
Zasady organizacji i funkcjonowania Biuletynu reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. z dnia 5 czerwca 2002 r.)

 

 

Instrukcja korzystania z BIP:

 

 

OGÓLNOPOLSKI BIP

W lewym górnym rogu głównej strony BIP Gminy Kleszczewo  znajduje się logo Biuletynu Informacji Publicznej na biało-czerwonej fladze, które przekierowuje użytkownika na ogólnopolską stronę główną biuletynu.

 

WYSZUKIWARKA
W prawym górnym rogu każdej strony biuletynu widoczne jest pole wyszukiwarki. Poszukiwane hasło należy wpisać w pole i potwierdzić kliknięciem odnośnika oznaczonego wizerunkiem lupy. 
W odpowiedzi wyświetlona zostanie lista znalezionych artykułów, zawierających poszukiwane słowo lub wyrażenie.
 


MENU

Po lewej stronie ekranu, znajduje się menu, które jest kluczowym elementem, wykorzystywanym w celu pozyskiwania informacji znajdujących się w prezentowanym biuletynie. Menu główne wyświetlane jest na każdej stronie serwisu, w postaci kolumny z przyciskami. Jest to menu przedmiotowe podzielone na kilka działów tematycznych, związanych z udostępnianymi informacjami. Poszczególne działy opatrzone są nagłówkami w postaci czerwonych napisów na białym tle:

 

 Organy

 Gmina

 Urząd Gminy

 Prawo lokalne

 Informacje

 

Każdy dział dodatkowo zawiera odnoszące się do niego kategorie, które również widnieją w głównym menu, zaraz poniżej właściwych działów. Wybór kolejnych kategorii powoduje wyświetlenie na stronie obok menu szukanych artykułów bądź podkategorii, w które artykuły zostały pogrupowane.

STOPKA
Każdy artykuł znajdujący się w  Biuletynie Informacji Publicznej opatrzony jest stopką, która zawiera następujące informacje:
a) kto redaguje stronę
b) kto jest autorem zamieszczonej informacji

c) ile razy dany artykuł został wyświetlony

d) kiedy artykuł został utworzony
e) kiedy dokonano ostatniej modyfikacji oglądanej strony (data i czas)

f) odnośnik do historii zmian oglądanej strony (po uruchomieniu odnośnika wyświetla się czas, autor i rodzaj dokonanej zmiany)

INFORMACJIE NIEPUBLIKOWANE W BIP

Informacje publiczne, które nie zostały opublikowane w BIP, są udostępniane na wniosek, w dniach i godzinach pracy tutejszego Urzędu Gminy (tj. Pon. 08:00 – 16:00, wt.-pt. 07:00 – 15:00), w terminach i trybie określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Więcej na ten temat http://www.bip.kleszczewo.pl/?c=522

POMOC

Kategoria umieszczona pod głównym menu, po otwarciu której użytkownik może przeczytać więcej o obsłudze publikatora.  

 

STATYSTYKI

Kategoria ‘statystyki’ oznaczona symbolem wykresu, również umieszczona pod głównym menu pozwala na uzyskanie informacji na temat liczby wyświetleń poszczególnych podstron opublikowanych na stronie.

 

LICZNIK ODWIEDZIN

Umieszczony pod menu przedmiotowym u dołu strony na bieżąco wskazuje ilość odwiedzin strony od dnia 26 maja 2003r.

 


Informację wytworzył: Marta Polak, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Marta Polak, Data wprowadzenia: 2006-06-07 09:09:52, Zatwierdził do publikacji: Marta Polak, Data publikacji 2006-06-07 14:36:03, Ostatnia zmiana: 2006-06-07 14:36:03, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 11476