Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9496646
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Uchwały » Kadencja 2006-2010 » Podatki i opłaty lokalne

Artykuły
  UCHWAŁA nr XLVIII/326/2010 w spr.ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Uchwała nr XLVIII/325/2010 w spr. obniżenia średniej ceny skupu jednego kwintala żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy
  Uchwała nr XXXVIII/260/2009 w spr. ustalenia wysokości stawek od środków transportowych
  Uchwała nr XXXVIII/259/2009 w spr. ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Uchwała nr XXIV/185/2008 w spr. inkasa podatków.
  Uchwała nr XXIV/184/2008 w spr. opłaty targowej.
  Uchwała nr XXIV/183/2008 w spr. ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
  Uchwała nr XXIV/182/2008 w spr. ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  Uchwała nr XXIV/181/2008 w spr. obniżenia średniej ceny skupu jednego kwintala żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.
  Uchwała nr XVI/106/2008 w spr. zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
  Uchwała nr XVI/105/2008 w spr. zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
  Uchwała nr XII/76/2007 w spr. ustalenia wysokości opłaty targowej.
  Uchwała nr XII/75/2007 w spr. ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
  Uchwała nr XII/74/2007 w spr. ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  Uchwała nr XII/73/2007 w spr. obniżenia ceny 1 kwintala żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.
  Uchwała nr XI/65/2007 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie gminy w ramach pomocy de minimis
  Uchwała nr V/33/2007 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
  Uchwała nr V/32/2007 sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
  Uchwała nr V/31/2007 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
  Uchwała nr II/10/2006 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
  Uchwała nr II/9/2006 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  Uchwała nr II/8/2006 w sprawie obniżenia ceny 1 kwintala żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.