Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9490489
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Uchwały » Kadencja 2006-2010 » Budżet i finanse

Artykuły
  Uchwała Nr XXXI/231/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2010r. środków finansowych stanowiących fundusz sołecki
  Uchwała Nr XLVII/324/2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na zadanie dotyczące przebudowy drogi powiatowej nr 2410P Swarzędz - Środa Wlkp w miejscowości Kleszczewo
  Uchwała Nr XLVI/323/2010 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki
  Uchwała Nr XLVI/322/2010 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
  Uchwała nr XLVI/321/2010 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę ciśnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krzyżowniki, Śródka, Zimin, Krerowo, Markowice, Kleszczewo, Poklatki
  Uchwała Nr XLVI/320/2010 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010r.
  Uchwała nr XLV/318/2010 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego.
  Uchwała nr XLV/317/2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej informacji oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji ku
  Uchwała nr XLV/316/2010 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010r.
  Uchwała nr XLIV/304/2010 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010r
  Uchwała nr XLIV/303/2010 w sprawie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego.
  Uchwała nr XLIII/295/2010 w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Środa Wielkopolska
  Uchwała nr XLIII/293/2010 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010r.
  Uchwała nr XLIII/292/2010 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
  Uchwała nr XLII/288/2010 w sprawie uchwały budżetowej na 2010r.
  Uchwała nr XLII/287/2010 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW zadania pod nazwą "Budowa ciśnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krzyżowniki, Śródka, Zimin, Krerowo, Markowice, Kleszczewo, Poklatk
  Uchwała nr XLII/286/2010 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę ciśnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krzyżowniki, Śródka, Zimin, Krerowo, Markowice, Kleszczewo, Poklatki.
  Uchwała nr XLII/285/2010 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2011 środków finansowych stanowiących fundusz sołecki.
  Uchwała nr XLI/283/2010 w sprawie uchwały budżetowej na 2010r.
  Uchwała nr XL/271/2010 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2010
  Uchwała nr XXXIX/270/2009 w sprawie wydatków budżetu Gminy, które nie wygasają z upływem 2009r.
  Uchwała nr XXXIX/269/2009 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r.
  Uchwała nr XXXVIII/263/2009 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki
  Uchwała nr XXVI/195/2008 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009
  Uchwała Nr XXXVI/254/2009 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki
  Uchwała Nr XXXVI/253/2009 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadania inwestycyjne
  Uchwała Nr XXXVI/252/2009 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r.
  Uchwała nr XXXIV/246/2009 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r
  Uchwała nr XXVIII/220/2009 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r
  Uchwała nr XXVIII/219/2009 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego
  Uchwała nr XXVII/208/2009 w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2009r.
  Uchwała nr XXXVII/257/2009 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009r.
  Uchwała nr XXII/173/2008 w sp. przyjęcia do realizacji w 2009r. zadania inwestycyjnego "zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.
  Uchwała nr XXII/172/2008 w sp. zmiany uchwały budżetowej na 2008 r.
  Uchwała nr XXII/171/2008 w sp. zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
  Uchwała nr XXI/163/2008 w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2008r.
  Uchwała nr XX/144/2008 w spr. zmian w budżecie gminy na 2008r.
  Uchwała nr XX/139/2008 w spr. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie.
  Uchwała Nr XIX/126/2008 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania i zabezpieczenia w formie weksla in blanco
  Uchwała Nr XIX/125/2008 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2008r.
  Uchwała nr XVIII/113/2008 w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2008r.
  Uchwała nr XVIII/112/2008 w spr. zaciągnięcia pożyczki na realizację przedsięwzięcia "Budowa niskociśnieniowej kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami przydomowymi w miejscowościach : Markowice, Krerowo, Zimin, Śródka, Krzyżowniki, Pokla
  uchwała nr XIV/90/2007 w sprawie wydatków gminy, które nie wygasaja z upływem 2007r.
  Uchwała nr XIV/89/2007 w sprawie zmianw uchwale budżetoqwej na 2007r.
  Uchwała nr XIV/84/2007 w sprawie uchwalenia budżetu na 2008r.
  Uchwała nr XIII/81/2007 w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2007r.
  Uchwała nr XII/72/2007 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r.
  Uchwała nr XI/63/2007 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r.
  Uchwała nr X/59/2007 w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2007r.
  Uchwała nr IX/56/2007 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r.
  Uchwała nr IX/55/2007 w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w oświatowych jednostkach budżetowych gminy.
  Uchwała nr IX/53/2007 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie.
  Uchwała nr VIII/51/2007 w sprawie pomocy finansowej dla Miasta Poznania
  Uchwała nr VIII/49/2007 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r.
  Uchwała nr VI/38/2007 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r.
  Uchwała nr VI/37/2007 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego
  Uchwała nr VI/36/2007 w sprawie pomocz finansowej dla Wojewdytwa Wielkopolskiego
  Uchwała nr V/34/2007 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r.
  Uchwała nr IV/30/2007 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r.
  Uchwała nr III/20/2006 w sprawie wydatków budżetu nie wygasających w 2006r.
  Uchwała nr III/19/2006 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006r.
  Uchwała nr III/13/2006 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007r.