Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9496687
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Uchwały » Kadencja 2006-2010 » Pomoc społeczna, współpraca z organizacjami pozarządowymi, profilaktyka uzależnień

Artykuły
  Uchwała nr XXXIX/265/2009 w spr. przyjęcia Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2010r.
  Uchwała nr XXXIX/264/2009 w spr.przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2010r.
  Uchawała nr XXVII/209/2009 w spr. udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Osrodka POmocy Społecznej w Kleszczewie
  Uchwała nr XXIV/180/2008 w spr. przyjęcia Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2009r.
  Uchwała nr XXII/174/2008 w sp. delegowania kandydata - przedstawiciela Gminy Kleszczewo do Powiatowej Rady Zatrudnienia.
  Uchwała nr XIII/80/2007 w spr. przyjęcia Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2008r.
  Uchwała nr XIII/79/2007 w spr. przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2008 rok
  Uchwała nr VIII/50/2007 w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.
  Uchwała nr IV/23/2007 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Porblemów Społecznych Gminy Kleszczewo na lata 2007 - 2010.
  Uchwała nr III/16/2006 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2007r.
  Uchwała nr III/15/2006 w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2007-2010.
  Uchwała nr III/14/2006 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2007r.