Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9482915
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Uchwały » Kadencja 2006-2010 » Sprawy komunalne

Artykuły
  Uchwała nr XLII/290/2010 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do usług świadczonych przez Zakład Komunalny w zakresie komunikacji autobusowej.
  Uchwała nr XLII/289/2010 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do usług świadczonych przez Zakład Komunalny w zakresie odbioru ścieków.
  Uchwała nr XLI/278/2010 w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe odprowadzanie ścieków
  Uchwała nr XLI/277/2010 w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę
  Uchwała nr XLI/275/2010 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowosciach Gowarzewo, Kleszczewo i Tulce
  Uchwała nr XXVIII/211/2009 w sprawie zatwierdzenie taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
  Uchwała nr XXVII/210/2009 w sprawie zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
  Uchwała nr XXII/167/2008 w sp. nadania nazw ulicom w miejscowościach Gowarzewo, Kleszczewo, Szewce i Tulce.
  Uchwała nr XX/141/2008 w spr. nadania nazw ulicom w miejscowościach Gowarzewo, Kleszczewo, Szewce, Tulce.
  Uchwała nr X/58/2007 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu przeznaczonego na aptekę w drodze przetargu nieograniczonego.
  Uchwła nr III/22/2006 w sprawie przekazania sieci oświetleniowych na rzecz Grupy Energetycznej ENEA S.A. w Poznaniu w formie darowizny.