Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

7785601
od 26 maja 2003 r.
Urząd Gminy » Ochrona środowiska » Obwieszczenia w sprawach decyzji środowiskowych

Kategorie
  Archiwum (107)
Artykuły
  Obwieszczenie o decyzji środowiskowe nr 7/2017 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach w toku zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Wójta Gminy Kleszczewo z 04 stycznia 2017r., znak: OR.6220.16.2016.
  Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczewo
  Budowa Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP, na odcinku węzeł Złotkowo - Suchy Las - Owińska - Uzarzewo - droga ekspresowa S5
  Budowa stacji paliw oraz modernizacja i rozbudowa zaplecza technicznego Zakładu Komunalnego w Kleszczewie do obsługi i konserwacji taboru komunikacji Gminy Kleszczewo
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i odgałęzieniami oraz przepompownią ścieków w ulicy Swarzędzkiej w Gowarzewie oraz budowie sieci wodociągowej na odcinku od ul. Czereśniowej do ul. Kleszczewskiej w Gowarzewie
  Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej nr 1/2017 w sprawie Rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Nagradowicach
  Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków - 2 kompletów, rurociągu tłocznego (Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Komorniki i Nagradowice)
  Obwieszczenie w/s decyzji środowiskowej nr 8/2016 - Budowa tuczarni
  Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków z rurociągiem tłocznym w ul. Siekiereckiej, Trzeckiej, Swarzędzkiej i Tuleckiej w miejscowości Gowarzewo, gmina Kleszczewo
  Zmiana decyzji środowiskowej 5/2016 - OR.6220.3.2016
  Obwieszczenie ws. decyzji środowiskowej nr 6/2016 - Budowa koźlarni
  Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr DP 2410P Węzeł Kleszczewo (S5) - Gowarzewo - Zalasewo (do skrzyżowania z ul. Olszynową), gmina Kleszczewo, Kostrzyn i Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie
  Obwieszczenie w sprawie decyzji środowiskowej 4/2016 - budowa studni głębinowej
  Obwieszczenie ws. decyzji środowiskowej 3/2016 - prowadzenie hodowli bydła
  Obwieszczenie ws. decyzji środowiskowej 2/2016 - prowadzenie hodowli bydła
  Przebudowa / rozbudowa drogi powiatowej nr DP 2410P Kleszczewo - granica powiatu poznanskiego
  Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczewo o przyjęciu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kleszczewo
  Obwieszczenie ws. decyzji środowiskowej 1/2016 - prowadzenie hodowli bydła
  Turbiny wiatrowe w Trzeku
  Farma Wiatrowa Wielkopolska 2
  Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 13.03.2015r. o zawiadomieniu w sprawie umorzenia postępowania dot. powiększenia hodowli trzody chlewnej w Kreowie