Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9490487
od 26 maja 2003 r.
Urząd Gminy » Ochrona środowiska » Obwieszczenia w sprawach decyzji środowiskowych

Kategorie
  Archiwum (107)
Artykuły
  Obwieszczenie o wydanej decyzji (3/2019 - znak OR.6220.6.2018 z dnia 09.10.2019r.) o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa obiektu produkcyjno-magazynowego.
  Wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa dwutorowej linii 110 kV napowietrzno-kablowej relacji Nagradowice-Kromolice-Swarzędz (do projektowanego słupa nr 1 (tor 1-2-91)/nr 40 (tor 1-2-36) obecnej relacji linii Swarzędz-Nagradowice) oraz budowa jednotorowej linii 110 kV napowietrzno-kablowej Kromolice-Nagradowice do nowego słupa nr 18 (tor 1-2-57) przy GPZ Nagradowice w ramach zadania: Przebudowa linii 110 kV napowietrznej 110kV Kromolice-Nagradowice-Kromolice-Swarzędz oraz Kromolice-Gądki wraz z budową RS Garaszewo w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego aglomeracji poznańskiej oraz budowa linii napowietrznej dwutorowej w relacji Nagradowice -RS Garaszewo.
  Wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na podwieszeniu drugiego toru 400kV na linii Ostrów-Kromolice
  Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie obiektu produkcyjno-magazynowego (dz. nr ew.: 93/28, 93/33, 93/34, 114/8, 114/9, 116/17 obr. Komorniki).
  Obwieszczenie o wydanej decyzji (1/2019 - znak OR.6220.10.2018 z dnia 18.02.2019r.) o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa hali logistyczno-magazynowej wraz częścią biurowo-socjalną oraz infrastrukturą towarzyszącą - obręb Krzyżowniki, gmina Kleszczewo
  Wydanie decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie tuczarni bezściółkowej na działce o nr ewid. 199/1 w miejscowości Krerowo, gm. Kleszczewo wraz z drogą dojazdową zlokalizowaną na dz. nr ewid. 199/2 w miejscowości Krerowo, gm. Kleszczewo
  Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa odcinka linii jednotorowej na dwutorowy 110kV oraz budowa dwutorowej linii napowietrznej 110kV relacji Nagradowice - Garaszewo (odc. GPZ Nagradowice - słup nr 49 (tor 1-2-92) / nr 44 (tor 1-2-65)), Kromolice - Garaszewo (odc. GPZ Nagradowice - słup nr 49 (tor 1-2-92) / nr 44 (tor 1-2-65))" w ramach zadania: Przebudowa linii napowietrznej 110kV Kromolice - Nagradowice - Kromolice - Swarzędz oraz Kromolice - Gądki wraz z budową RS Garaszewo w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego aglomeracji poznańskiej oraz budowa linii napowietrznej dwutorowej w relacji Nagradowice - RS Garaszewo.
  Postępowanie dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gowarzewo, Komorniki, Tulce i Szewce, gmin Kleszczewo
  Obwieszczenie o wydanej decyzji (2/2018 - znak OR.6220.5.2018 z dnia 14.08.2018r.) o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa hali magazynowo-produkcyjnej z częścią biurowo-socjalną projektowanej na terenie działki o numerze ewidencyjnym 99, w powiecie poznańskim, gm. Kleszczewo, obręb Krzyżowniki.
  Obwieszczenie dot. umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa hali magazynowo-produkcyjnej z częścią biurowo-socjalną projektowanej na terenie obejmującym działki o numerze ewidencyjnym: 99, 100 i 101 w powiecie poznańskim, gm. Kleszczewo, obręb Krzyżowniki
  Obwieszczenie RDOŚ w sprawie wydanej decyzji - "Budowa urządzeń wodnych - studni głębinowych podstawowych nr 1M i nr 2M z utworów neogeńskich - mioceńskich wraz z obudową, zlokalizowanych na działce ewidencyjnej nr 92/11 w miejscowości Gowarzewo, jednostka ewidencyjna: 302106_2 Kleszczewo, obręb ewidencyjny 0002 Gowarzewo, gmina Kleszczewo, powiat poznański, województwo wielkopolskie"
  Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej nr 1/2018 - Budowa tuczarni na działce ewid. 329/2 w miejscowości Gowarzewo
  Obwieszczenie o decyzji środowiskowe nr 7/2017 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach w toku zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Wójta Gminy Kleszczewo z 04 stycznia 2017r., znak: OR.6220.16.2016.
  Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczewo
  Budowa Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP, na odcinku węzeł Złotkowo - Suchy Las - Owińska - Uzarzewo - droga ekspresowa S5
  Budowa stacji paliw oraz modernizacja i rozbudowa zaplecza technicznego Zakładu Komunalnego w Kleszczewie do obsługi i konserwacji taboru komunikacji Gminy Kleszczewo
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i odgałęzieniami oraz przepompownią ścieków w ulicy Swarzędzkiej w Gowarzewie oraz budowie sieci wodociągowej na odcinku od ul. Czereśniowej do ul. Kleszczewskiej w Gowarzewie
  Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej nr 1/2017 w sprawie Rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Nagradowicach
  Budowa kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków - 2 kompletów, rurociągu tłocznego (Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Komorniki i Nagradowice)
  Obwieszczenie w/s decyzji środowiskowej nr 8/2016 - Budowa tuczarni
  Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków z rurociągiem tłocznym w ul. Siekiereckiej, Trzeckiej, Swarzędzkiej i Tuleckiej w miejscowości Gowarzewo, gmina Kleszczewo
  Zmiana decyzji środowiskowej 5/2016 - OR.6220.3.2016
  Obwieszczenie ws. decyzji środowiskowej nr 6/2016 - Budowa koźlarni
  Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr DP 2410P Węzeł Kleszczewo (S5) - Gowarzewo - Zalasewo (do skrzyżowania z ul. Olszynową), gmina Kleszczewo, Kostrzyn i Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie
  Obwieszczenie w sprawie decyzji środowiskowej 4/2016 - budowa studni głębinowej
  Obwieszczenie ws. decyzji środowiskowej 3/2016 - prowadzenie hodowli bydła
  Obwieszczenie ws. decyzji środowiskowej 2/2016 - prowadzenie hodowli bydła
  Przebudowa / rozbudowa drogi powiatowej nr DP 2410P Kleszczewo - granica powiatu poznanskiego
  Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczewo o przyjęciu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kleszczewo
  Obwieszczenie ws. decyzji środowiskowej 1/2016 - prowadzenie hodowli bydła
  Turbiny wiatrowe w Trzeku
  Farma Wiatrowa Wielkopolska 2
  Obwieszczenie Wójta Gminy Kleszczewo z dnia 13.03.2015r. o zawiadomieniu w sprawie umorzenia postępowania dot. powiększenia hodowli trzody chlewnej w Kreowie