Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9908117
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Apele Rady Gminy

Artykuły
  Apel o podjęcie prac zwiazanych z budową połączenia drogowego pomiedzy węzłem Poznań -Wschód na autostradzie, a węzłem Kórnik - północ na drodze ekspresowej S11, jak również budowy trzeciego pasa na jezdniach autostrady A2 na odcinku pomiędzy węzłami Poznań Pólnoc i Poznań Krzesiny na A2
  Apel w sprawie utworzenia posterunku Policji w Kleszczewie
  Apel w sprawie zapewnienia jednostkom samorzadu terytorialnego udziału w dochodach publicznych odpowiednio do przypadajacych im zadań
  Apel w sprawie podjęcia działań mających na celu niedopuszczenie do budowy kompostowni wraz z obiektami i infrastrukturą techniczną w Siekierkach Wielkich.
  Apel w sprawie zintensyfikowania prac mających na celu zapobieganie niszczeniu dróg gminnych i powiatowych przez samochody ciężarowe.
  Apel w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski
  Apel w sprawie podjęcia działań mających na celu doprowadzenie do usunięcia odpadów w miejscowości Komorniki oraz likwidację zagrożeń i negatywnych skutków obecnego stanu
  Apel w sprawie uwzględnienia przebudowy drogi powiatowej nr 2410P Swarzędz-Środa w miejscowości Kleszczewo w Programie Naprawy Dróg Powiatowych w latach 2008-2010.
  Apel w sprawie udzielenia odpowiedzi na propozycję Gminy Kleszczewo kierowane do Wielkopolskiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z/s w Tulcach Sp. z o.o.
  Apel o rozważenie możliwości utworzenia w budynku Urzędu Gminy w Kleszczewie filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
  Apel o przywrócenie w Urzędzie Gminy filii Wydziału Komunikacji Starstwa Powiatowego w Poznaniu.