Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9496580
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Uchwały » Kadencja 2002-2006 » Budżet i finanse » 2006

Artykuły
  Uchwała L/249/2006 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006r.
  Uchwała nr XLVIII/237/2006 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006r.
  Uchwała nr XLVII/233/2006 w sprawie określenia zakresu i formy informacji Wójta o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze.
  Uchwała nr XLVII/232/2006 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006r.
  Uchwała nr XLVI/229/2006 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego.
  Uchwała nr XLVI/228/2006 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006r.
  Uchwała nr XLV/224/2006 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego.
  Uchwała nr XLIV/218/2006 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006r.
  Uchwała nr XLIV/217/2006 w sprawie pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego.
  Uchwała XLIII/215/2006 w spr. sprostowania błędu w uchwale dotyczącej wydatków budżetu gminy niewygasających w 2005r.
  Uchwała XLI/206/2005 w spr. zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006r.
  Uchwała XLI/201/2005 w sprawie wydatków niewygasających w 2005r.
  Uchwała XLI/200/2005 w spr. zmiany uchwały budżetowej na 2005r.