Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9496623
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Uchwały » Kadencja 2006-2010 » Oświata i sport

Artykuły
  uchwała nr XLIV/305/2010 w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z placów zabaw należących do Gminy Kleszczewo.
  Uchwała nr XLIV/301/2010 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie.
  Uchwała nr XLI/281/2010 w spr. zmiany uchwały w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród dla zawodników nie posiadających licencji zawodnika, którzy osiągnęli wysokie wynniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowy
  Uchwała nr XLI/280/2010 w spr. przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje boisko Orlik 2012" należących do Gminy Kleszczewo
  Uchwała nr XLI/279/2010 w spr. zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.
  Uchwała nr XXXIX/268/2009 w spr. uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Kleszczewo dla przedszkoli niepublicznych oraz przedszkoli i szkół publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ
  Uchwała nr XXIV/186/2008 w spr. planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kleszczewo.
  Uchwała nr XXIII/175/2008 w spr. ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w Zespołach Szkół prowadzonych przez Gminę Kleszczewo.
  Uchwała nr XXII/165/2008 w spr. udzielania i rozmiaru zniżek godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom i psychologom w Zespołach Szkół prowadzonych przez Gminę Kleszczewo...
  Uchwała nr XXII/166/2008 w spr. planu sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kleszczewo oraz określenia granic ich obwodów.
  Uchwała nr XXI/147/2008 w spr. włączenia Przedszkola w Tulcach do Zespołu Szkół w Tulcach.
  Uchwała nr XX/142/2008 w spr. trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Kleszczewo dla przedszkoli niepublicznych oraz przedszkoli i szkół publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ.
  Uchwała nr XX/140/2008 w spr. zamiaru włączenia przedszkola w Tulcach do Zespołu Szkół w Tulcach.
  Uchwała nr XIX/122/2008 w spr. włączenia Przedszkola w Tulcach do Zespołu Szkół w Tulcach
  Uchwała nr XIX/121/2008 w spr. włączenia Przedszkola w Kleszczewie do Zespołu Szkół w Kleszczewie
  Uchwała nr XIX/120/2008 w spr. nadania statutu Przedszkola w Tulcach
  Uchwała nr XIX/119/2008 w spr. utworzenia Przedszkola w Tulcach.
  Uchwała nr XIX/118/2008 w spr. przekształcenia Przedszkola w Kleszczewie
  Uchwała nr XVI/104/2008 w spr. zamiaru przekształcenia Przedszkola w Kleszczewie
  Uchwała nr XIV/92/2007 w spr. zasad korzystania za stołówek szkolnych zorganizowanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kleszczewo
  Uchwała nr XII/67/2007 w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.
  Uchwala nr XII/66/2007 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kleszczewo.