Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9804957
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

Artykuły
  Uchwała SO.-0957/43/16/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowj w Poznaniu z dnia 09 grudnia 2019r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kleszczewewo
  Uchwała SO-0952/43/16/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 09 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Kleszczewo na 2020 rok.
  Uchwała SO-0951/80/16/D/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 09 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kleszczewo
  Uchwała Nr SO-0953/44/16/2019 Składu Orzekającego Regionanej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19 września 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kleszczewo za pierwsze półrocze 2019 roku.
  Uchwała Nr SO-0955/23/16/2019 Składu Orzekającego Regionanej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kleszczewo w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kleszczewo za rok 2018.
  Uchwała Nr SO-0954/41/16/2019 Składu Orzekającego Regionanej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy Kleszczewo za rok 2018
  Uchwała Nr SO-0951/16/P/16/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kleszczewo
  Uchwała SO-0951/13/D/16/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansownia deficytu budżetu Gminy Kleszczewo
  Uchwała SO.-0957/52/16/2018 Składu Orzekjacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kleszczewo
  Uchwała SO-0952/52/16/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Kleszczewo na 2019 rok.
  Uchwała Nr SO-0953/60/16/2018 Składu Orzekającego Regionanej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kleszczewo za pierwsze półrocze 2018 roku.
  Uchwała Nr SO-0955/19/16/2018 Składu Orzekającego Regionanej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kleszczewo w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kleszczewo za rok 2017.
  Uchwała Nr SO-0954/56/16/2018 Składu Orzekającego Regionanej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kleszczewo za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniami.
  Uchwała Nr SO-0950/19/16/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2018 r.w sprawie wydania opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych
  Uchwała SO-0951/29/D/16/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kleszczewo
  Uchwała Nr SO-0951/36/P/16/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kleszczewo
  Uchwała SO-0957/56/16/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowj w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2017r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kleszczewewo
  Uchwała SO-0952/56/16/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Kleszczewo na 2018 rok.
  Uchwała SO-0951/103/D/16/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kleszczewo
  Uchwała Nr SO-0953/29/16/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 05 września 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kleszczewo za pierwsze półrocze 2017 roku
  Uchwała nr SO-0954/9/16/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 29 marca 2017r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia Gminy Kleszczewo za rok 2016.
  UCHWAŁA NR SO - 0951/40/P/16/2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU Z DNIA 17 STYCZNIA 2017R. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kleszczewo
  UCHWAŁA NR SO-0951/36/D/16/2017 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU Z DNIA 17 STYCZNIA 2017R. w sprawie wyrażenia opinii o mozliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kleszczewo
  Uchwała nr SO-0952/67/16/2016 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO RIO W POZNANIU Z DNIA 16.12.2016R. W SPRAWIE WYRAŻENIA OPINI O PROJEKCIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY KLESZCZEWO NA ROK 2017R.
  Uchwała nr SO-0957/67/16/2016 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO RIO W POZNANIU Z DNIA 16.12.2016R. W SPRAWIE WYRAŻENIA OPINI O PROJEKCIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KLESZCZEWO
  Uchwała nr SO-0951/101/D/16/16 SKŁĄDU ORZEKAJĄCEGO RIO W POZNANIU Z DNIA 16.12.2016R. W SPRAWIE WYRAŻENIA OPINI O MOŻLIWOSCI SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU GMINY KLESZCZEWO
  Uchwała Nr SO-0951/48/16/D/2016 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 13.07.2016r. w spr. wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kleszczewo.
  Uchwała Nr SO-0953/15/16/2016 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 09.09.2016r. w spr. wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016r. Gminy Kleszczewo.
  Uchawała Nr SO - 0954/17/16/2016 Składu Orzekającego Regionanej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 06 kwietnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kleszczewo za rok 2015 wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.
  Uchwała Nr SO-0951/41/P/16/2016 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 27.01.2016r. w spr. wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kleszczewo
  Uchwała Nr SO-0957/40/16/2015 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 07.12.2015r. w spr. wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2016-2024
  Uchwała Nr SO-0953/52/16/2015 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 23.09.2015r. w spr. wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015r. Gminy Kleszczewo.
  Uchwała Nr SO-0954/32/16/2015 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 16.04.2015r. w spr. wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2014
  Uchwała Nr SO-0951/54/P/16/2015 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 25.02.2015r.
  Uchwała SO-0951/28/D/16/2015 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 25 lutego 2015r.
  Uchwała Nr SO-0952/43/16/2014 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 09.12.2014r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Kleszczewo na 2015 rok.
  Uchwała Nr SO-0951/43/16/2014 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 09.12.2014r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie WPF Gminy Kleszczewo na lata 2015-2024
  Uchwała Nr SO-0951/64/D/16/2014 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 09.12.2014r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu projektu budżetu Gminy Kleszczewo
  Uchwała Nr SO-0953/22/16/2014 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 04.09.2014r. w spr. wyrażenia opinii o informacji o przebiegi wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2014r. Gminy Kleszczewo
  Uchwała Nr SO-0954/29/16/2014 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 11.04.2014r. w spr. wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gm. Kleszczewo za rok 2013
  Uchwała SO.-0951/34/D/16/2014 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 27.03.2014r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kleszczewo.
  Uchwała Nr SO-0951/25/P/16/2014 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 14.01.2014r. w spr.wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kleszczewo.
  Uchwała Nr SO-0952/54/16/2013 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 12.12.2013r. w spr. wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Kleszczewo na 2014.
  Uchwała Nr SO-0957/54/16/2013 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 12.12.2013 w spr. wyrażenia opinii o projekcie WPF Gminy Kleszczewo na lata 2014-2024.
  Uchwała Nr SO-0951/44/D/16/2013 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 23.10.2014 w spr. wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficutu budżetu Gminy Kleszczewo
  Uchwała Nr SO-0953/28/16/2013 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 03 września 2013r. wyrażająca opinię o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013r. Gminy Kleszczewo.
  Uchwała Nr SO-0951/31/P/16/2013 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 22 stycznia 2013r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwocie długu.
  Uchwała Nr SO-0952/65/16/2012 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2013-2024
  Uchwała Nr SO-0952/66/16/2012 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Kleszczewo na rok 2013
  Uchwała Nr SO-0953/54/16/2012 Składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 18 września 2012r.
  Uchwała Nr SO-0951/34/P/16/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
  Uchwała Nr SO-0952/50/20/2011 z dnia 15.12.2011r. w spr. wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok
  Uchwała Nr SO-0957/49/20/2011 z dnia 15.12.2011 r. w spr. wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2024
  Uchwała Nr SO-095/50/16/2011 SORIO z dnia 27.09.211r. w spr.wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kleszczewo za I pólrocze 2011r.
  Uchwała Nr 0954/20/16/2012 z dn.11.04.2012r. w spr. wyrażenia opinii o spraw.z wyk.budżetu za rok 2011 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
  Informacja w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kleszczewo za rok 2010 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami
  Informacja w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
  Informacja w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kleszczewo
  Informacja w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Kleszczewo na 2011 rok
  Prognoza długu Gminy Kleszczewo