Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9496706
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Budżet » Archiwum

Artykuły
  Informacja o wykonaniu budżetu za 2010r.
  Informacja z wykonania budżetu Gminy Kleszczewo na dzień 30.09.2010r.
  Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kleszczewo na 30.06.2010r.
  Wykonanie budżetu na 30.06.2010r.
  Wykonanie budżetu na 31.03.2010r.
  Wykonanie budżetu Gminy Kleszczewo za 2009r.
  Opinia o możliwości sfinansowania przez Gminę Kleszczewo deficytu budżetu
  Informacja Wójta Gminy Kleszczewo o przebiegu wykonania budżetu na 30.09.2009r.
  Informacja Wójta Gminy Kleszczewo o przebiegu wykonania budżetu na 30.06.2009r.
  Informacja Wójta Gminy Kleszczewo z wykonania budżetu na 30.06.2009r.
  Informacja Wójta Gminy Kleszczewo z wykonania budżetu na 31.03.2009.
  Informacja Wójta Gminy Kleszczewo z wykonania budżetu za 2008r.
  Opinia o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Kleszczewo
  Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 r. (30 października 2008)
  PROJEKT budżetu gminy na 2009r.
  Wykonanie budżetu Gminy Kleszczewo na dzień 30.09.2008r.
  Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 r. (29 września 2008)
  Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 r. (27 sierpnia 2008)
  Informacja z wykonania budżetu Gminy Kleszczewo na dzień 30.06.2008
  Informacja z wykonania budżetu Gminy Kleszczewo na dzień 31.03.2008r.
  Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r. (19 maja 2008r.)
  Wykonanie budżetu gminy za rok 2007.
  Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r. (31 grudnia 2007r.)
  BUDŻET GMINY NA 2008 r.
  Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r. (17 grudnia 2007r.)
  Zarządzenie Wójta w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r. (18 października 2007r
  Zarządzenie Wójta w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r. (18 października 2007)
  Informacja z wykonania budżetu Gminy Kleszczewo na dzień 30.09.2007r.
  Zarządzenie Wójta w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r. (27 września 2007)
  Zarządzenie Wójta w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007r. (9 sierpnia 2007)
  Zarządzenie Wójta w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 (29 czerwca 2007)
  Informacja z wykonania budżetu Gminy Kleszczewo na dzień 31.06.2006r.
  Informacja z wykonania budżetu Gminy Kleszczewo na dzień 31.03.2006r.
  Zarządzenie Wójta w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2007r.
  Zarządzenie Wójta w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na rok 2007
  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono w 2007r. ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
  Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006r.
  Budżet gminy na 2007r
  Informacja o zmianach uchwały budżetowej