<>

Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e7289064-402c-4975-b832-27b6f3589c9d

 

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e7289064-402c-4975-b832-27b6f3589c9d

 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego pod nr 2021/S 060-149235 w dniu 26.03.2021r.