Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9480988
od 26 maja 2003 r.
Gmina » PRZETARGI » Usługi » Archiwum

Artykuły
  Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.
  Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół w roku szkolnym 2018/2019 wraz z opieką
  Nadzór inwestorski nad budową zintegrowanych węzłów przesiadkowych w Gminie Kleszczewo
  ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W SEZONIE 2018/2019 NA TERENIE GMINY KLESZCZEWO - UNIEWAŻNIONY
  ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W SEZONIE 2018/2019 NA TERENIE GMINY KLESZCZEWO
  ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W SEZONIE 2017/2018 NA TERENIE GMINY KLESZCZEWO
  Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2017/2018 wraz z opieką.
  Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2016/2017, na terenie Gminy Kleszczewo.
  Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2016/2017 wraz z opieką
  Przetarg nieograniczony na opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej oraz kosztorysowej dla realizacji inwestycji pn: "Modernizacja i rozbudowa zaplecza technicznego Zakładu Komunalnego w Kleszczewie do obsługi i konserwacji taboru komunikacji Gminy Kleszczewo"
  Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kleszczewo w sezonie 2015/2016
  Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2015/2016 wraz z opieką
  Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2015/2016 wraz z opieką- UNIEWAŻNIONY
  Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2014/2015 wraz z opieką.
  Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
  Naprawa dróg i ulic gminnych na terenie Gminy Kleszczewo w 2014/2015 roku.
  Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kleszczewo w sezonie 2014/2015
  Przetarg nieograniczony na obsługę bankową budżetu Gminy Kleszczewo oraz jej jednostek organizacyjnych na okres od 01.07.2014 do 31.12.2017
  Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2013/2014 wraz z opieką
  Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kleszczewo w sezonie 2013/14
  Przetarg nieograniczony na kredyt długoterminowy na zadanie inwestycyjne
  Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kleszczewo w sezonie 2012/13.
  Przetarg nieograniczony na naprawę dróg i ulic gminnych na terenie Gminy Kleszczewo w 2012/2013 roku.
  Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2012/2013
  Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kleszczewo w sezonie 2011/12.
  Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2011/2012 wraz z opieką
  Przetarg nieograniczony na Kredyt długoterminowy na zadanie inwestycyjne
  Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności zamawiającego
  Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
  Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
  PROFILOWANIE I WAŁOWANIE DRÓG I ULIC NA TERENIE GMINY KLESZCZEWO W 2011 ROKU
  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPORZĄDZENIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KLESZCZEWO ZE ZMIANĄ STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KLESZCZEWO
  Przetarg na zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kleszczewo w sezonie 2010/11
  Przetarg nieograniczony na Kredyt długoterminowy na zadanie inwestycyjne
  Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół w roku szkolnym 2010/2011 wraz z opieką
  PROFILOWANIE I WAŁOWANIE DRÓG NA TERENIE GMINY KLESZCZEWO W ROKU 2010
  Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kleszczewo w sezonie 2010/2011
  Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kleszczewo w sezonie 2010/2011
  Przetarg nieograniczony poniżej progów unijnych dla zadania pn. PROFILOWANIE I WAŁOWANIE DRÓG NA TERENIE GMINY KLESZCZEWO W ROKU 2009
  Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2009/2010 wraz z opieką
  Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu "Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2009/2010 wraz z opieką"
  Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2009/2010 wraz z opieką
  Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Kleszczewo
  Przetarg nieograniczony dla zadania pn. Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kleszczewo w sezonie 2009/2010
  Przetarg nieograniczony na kredyt długoterminowy na zadania inwestycyjne
  Pytania i odpowiedzi dot. przetargu nieograniczonego na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotowego bankowego związanego z budową ulic w miejscowości Tulce.
  Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu złotowego bankowego związanego z budową ulic w miejscowości Tulce
  Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kleszczewo w sezonie 2008/2009
  Przetarg nieograniczony powyżej 14 000 euro i poniżej 206 000 euro dla zadania pn. PROFILOWANIE I WAŁOWANIE DRÓG NA TERENIE GMINY KLESZCZEWO W ROKU 2008
  Przetarg na zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kleszczewo
  SPROSTOWANIE do specyfikacji na właowanie i profilowanie dróg
  Przetarg nieograniczony na profilowanie i wałowanie dróg na terenie gminy Kleszczewo w 2007r