Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

7787332
od 26 maja 2003 r.
Gmina » PRZETARGI » Roboty budowlane » Ogłoszenia

Artykuły
  Przebudowa ulic Świerkowej, Bukowej i Tulipanowej w Tulcach
  Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej nr 32242 odc. 0,3 km w m. Markowice, gmina Kleszczewo - UNIEWAŻNIONY
  Budowa bieżni sportowej wraz z boiskiem do piłki ręcznej - etap I
  Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gowarzewie wraz z parkingiem dla samochodów osobowych
  Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kleszczewo obejmująca III zadania w miejscowościach Kleszczewo, Tulce, Gowarzewo
  Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Tulcach.
  Przebudowa budynku w zakresie pomieszczeń sali widowiskowej i zagospodarowania terenu wraz z wewnętrzną instalacją gazu
  Naprawa dróg i ulic na terenie Gminy Kleszczewo w latach 2017/2018
  Remont dachu budynku Zespołu Szkół w Kleszczewie