Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9490695
od 26 maja 2003 r.
Gmina » PRZETARGI » Roboty budowlane » Ogłoszenia

Artykuły
  Budowa drogi gminnej w miejscowości Nagradowice wraz z budową zjazdu publicznego na drogę powiatową
  Budowa ścieżkii rowerowej Kleszczewo-Nagradowice w formule zaprojektuj i wybuduj
  Modernizacja i rozbudowa zaplecza technicznego do obsługi i konserwacji taboru komunikacji Gminy Kleszczewo
  Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo-Nagradowice w formule zaprojektuj i wybuduj - UNIEWAŻNIONY
  Modernizacja i rozbudowa zaplecza technicznego do obsługi i konserwacji taboru komunikacji Gminy Kleszczewo- UNIEWAŻNIONY
  Rozbudowa ulicy Sportowej w Kleszczewie w formule zaprojektuj i wybuduj
  Budowa budynku dla Ośrodka Pomocy Społecznej i Rewiru Dzielnicowych w Kleszczewie
  Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z zatoką autobusową, wiatami, parkingami i infrastrukturą towarzyszącą w Tulcach w formule zaprojektuj i wybuduj
  Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z zatoką autobusową, wiatami, parkingami i infrastrukturą towarzyszącą w Tulcach w formule zaprojektuj i wybuduj - Unieważniony
  Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie
  Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z zatoką autobusową, wiatami, parkingami i infrastrukturą towarzyszącą w Tulcach w formule zaprojektuj i wybuduj - unieważniony
  Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z budynkiem poczekalni, zadaszeniem peronu, parkingiem i infrastrukturą towarzyszącą w Kleszczewie
  Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej nr 32242 odc. 0,3 km w m. Markowice
  Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Tulce, gmina Kleszczewo - ul. Makowa, Irysowa i Narcyzowa -oś A
  Naprawa dróg i ulic na terenie Gminy Kleszczewo w latach 2018/2019