Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9578121
od 26 maja 2003 r.
Gmina » PRZETARGI » Roboty budowlane » Archiwum

Artykuły
  Remont dachu budynku Zespołu Szkół w Kleszczewie
  Naprawa dróg i ulic na terenie Gminy Kleszczewo w latach 2017/2018
  Przebudowa budynku w zakresie pomieszczeń sali widowiskowej i zagospodarowania terenu wraz z wewnętrzną instalacją gazu
  Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Tulcach.
  Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kleszczewo obejmująca III zadania w miejscowościach Kleszczewo, Tulce, Gowarzewo
  Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gowarzewie wraz z parkingiem dla samochodów osobowych
  Budowa bieżni sportowej wraz z boiskiem do piłki ręcznej - etap I
  Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej nr 32242 odc. 0,3 km w m. Markowice, gmina Kleszczewo - UNIEWAŻNIONY
  Przebudowa ulic Świerkowej, Bukowej i Tulipanowej w Tulcach
  Termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej w Gminie Kleszczewo
  Zagospodarowanie terenu na cele turystyczno - rekreacyjne - budowa siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Kleszczewo
  Termomodernizacja dwóch budynków użyteczności publicznej w Gminie Kleszczewo
  Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Tulce, gmina Kleszczewo - ul. Narcyzowa, Wrzosowa i Chabrowa
  Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej nr 32242 odc. 0,3 km w m. Markowice oraz budowa części drogi gminnej ul. Magazynowa w miejscowości Krzyżowniki, Gmina Kleszczewo - UNIEWAŻNIONY
  Budowa oświetlenia na terenie Gminy Kleszczewo obejmująca 7 zadań w miejscowościach Kleszczewo, Tulce, Zimin, Nagradowice, Szewce i Krerowo.
  Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kleszczewo obejmująca 7 zadań w miejscowości Kleszczewo, Tulce, Zimin, Nagradowice i Szewce
  Przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia drogowego w Gowarzewie w rejonie ulic Lawendowej, Waniliowej, Szałwiowej, Szafranowej, Miętowej
  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzyżowniki
  Budowa chodnika w miejscowości Zimin
  Budowa bieżni lekkoatletycznej 400m i skoczni w dal wraz z wykonaniem urządzeń budowlanych w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kleszczewie w ramach zadania: Budowa obiektu lekkoatletycznego na stadionie gminnym w Kleszczewie
  Przetarg nieograniczony na na budowę chodnika w ciągu ul. Leśnej w miejscowości Tulce łącznie z odwodnieniem - etap I.
  Przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tulcach w ulicach Średzkiej, Gospodarczej, Kasztanowej i Sportowej
  Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej nr 329013P - chodnik i rów odwadniający, oraz przebudowę drogi powiatowej nr 2447P w miejscowości Śródka w odcinku od 0+160,00km do 0+334,00km
  Przetarg nieograniczony na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Kleszczewo
  Przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu mieszkaniowym w Gowarzewie
  Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Tulce ul. Chabrowa, Wrzosowa dz. 591, 481 gmina Kleszczewo.
  Przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Gowarzewo - dz. 296, Tulce - dz. 193/12, 194, 193/1, 193/17
  Przebudowa ulicy Krokusowej na osiedlu Kwiatowym w miejscowości Tulce
  Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej nr 249015P w miejscowości Markowice - numer ewidencyjny działki 127.
  Przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych (odcinki ulic Bukowej i Klonowej) w miejscowości Tulce wraz z ich odwodnieniem
  Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Krokusowej na Osiedlu Kwiatowym w miejsowości Tulce - unieważniony.
  Przetarg nieograniczony na budowę zatoki autobusowej w miejscowości Komorniki.
  Przetarg nieograniczony na budowę boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Ziminie
  Przetarg nieograniczony na budowę placu zabaw przy Zespole Szkół w Kleszczewie ramach programu „Radosna Szkoła” - unieważniony
  Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Markowice
  Przetarg nieograniczony na remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Gowarzewo wraz z zagospodarowaniem terenu
  Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Kleszczewie ramach programu „Radosna Szkoła”
  Przetarg nieograniczony na budowę płyty boiska piłkarskiego Stadionu Gminnego w Kleszczewie
  Przetarg nieograniczony na remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Śródka wraz z ułożeniem chodnika - etap I
  Przetarg nieograniczony na utwardzenie dróg gruzem betonowym oraz tłuczniem granitowym - Gmina Kleszczewo
  Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Tulcach w ramach programu "Radosna Szkoła"
  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Markowice o długości 700,00 m.
  Przetarg nieograniczony na przebudowę i modernizację budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie etap 1 i etap 2
  Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie terenu parku w Kleszczewie dla celów rekreacyjnych
  Przetarg nieograniczony na remont drogi gminnej nr 329024P ma odcinku Krzyżowniki-Śródka wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej
  Przetarg nieograniczony na oświetlenie drogowe drogi gminnej nr 329024P na odcinku Krzyżowniki-Śródka
  Utwardzenie dróg gruzem betonowym oraz klińcem i tłuczniem kamiennym na terenie gminy Kleszczewo
  Przetarg nieograniczony na budowę ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krzyżowniki, Śródka, Zimin, Krerowo, Markowice, Kleszczewo, Poklatki, oraz wymianę sieci wodociągowej w miejscowościach Krerowo, Kleszczewo, Poklatki
  Przetarg nieograniczony na utwardzenie dróg gruzem betonowym oraz kamieniem naturalnym - gmina Kleszczewo
  Przetarg nieograniczony na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 w Tulcach, Gmina Kleszczewo
  Przetarg nieograniczony na wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko - Orlik 2012 w Kleszczewie, Gmina Kleszczewo
  Przebudowa ulic w miejscowości Tulce; Ulica Daliowa z odcinkiem ulicy Klonowej wraz z odwodnieniem
  Przebudowa drogi gminnej nr 329016P Zimin - Nowy Świat
  Przetarg nieograniczony na budowę placów zabaw w miejscowościach Gowarzewo, Kleszczewo, Komorniki, Krerowo, Krzyżowniki, Markowice, Nagradowice, Poklatki, Śródka, Zimin Gmina Kleszczewo
  Przetarg nieograniczony na budowę ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krzyżowniki, Śródka, Zimin, Krerowo, Markowice, Kleszczewo, Poklatki, oraz wymianę sieci wodociągowej w miejscowościach Krerowo, Kleszczewo, Poklatki .
  Przetarg nieograniczony na budowę chodnika w miejscowości Bylin
  Przetarg nieograniczony na budowę drogi gminnej Markowice - Zmysłowo, Gmina Kleszczewo - II Etap.
  Przetarg nieograniczony na roboty budowlane dla zadania pn.; Przebudowa ulic w miejscowości Tulce; Kalinowa, Jałowcowa Mahoniowa Liliowa Jaśminowa i Orzechowa wraz z odwodnieniem.
  Przetarg nieograniczony - oświetlenie drogowe, gmina Kleszczewo - 2008r
  Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - Remont sanitariatów w Zespole Szkół w Kleszczewie
  Przetarg nieograniczony na wykonanie studni awaryjnej Nr 2A na ujęciu wód podziemnych w m. Gowarzewo, Gm. Kleszczewo
  Informacja dot. przetargu na wykonanie studni awaryjnej w Gowarzewie
  Informacja dotycząca przetargu na wykonanie studni awaryjnej w Gowarzewie
  Przetarg nieograniczony na wykonanie studni awaryjnej Nr 2A na ujęciu wód podziemnych w m. Gowarzewo, Gm. Kleszczewo
  Informacja dotycząca przetargu na wykonanie studni awaryjnej w Gowarzewie
  Budowa drogi gminnej Markowice Zmysłowo w gminie Kleszczewo
  Przebudowa dróg wewnętrznych przy ośrodku zdrowia w miejscowości Tulce .
  Przetarg nieograniczony na utwardzenie dróg gruzem betonowym w miejscowości Gowarzewo - gmina Kleszczewo.
  Przetarg nieograniczony - Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kleszczewo
  Przetarg nieograniczony na przebudowę odcinka ulicy Trzeckiej w miejscowości Gowarzewo, Gmina Kleszczewo - II etap.
  II przetarg na przebudowę z rozbudową pomieszczeń apteki w Nagradowicach.
  Przebudowa z rozbudową pomieszczeń apteki w Nagradowicach.
  Przetarg na naprawę okrycia dachowego na dachu przedszkola w Tulcach
  Przetarg na wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Tulce - ul. Leśna