Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

8893415
od 26 maja 2003 r.
Gmina » PRZETARGI » Tereny inwestycyjne » Ogłoszenia

Artykuły
  Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w miejscowości Tulce przy ul. Jałowcowej 14
  Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w miejscowości Tulce przy ul. Jałowcowej 14,
  Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w miejscowości Tulce przy ul. Jałowcowej 14, zapisanej w KW PO1D/00002875/0, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z funkcją uzupełniającą - usługami i nieuciążliwą działalnością gospodarczą:
  Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w miejscowości Tulce przy ul. Łąkowej, zapisanej w KW PO1D/00024080/0, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z infrastrukturą towarzyszącą
  Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości, położonych w pobliżu skrzyżowania autostrady A2 z drogą ekspresową S5 (węzeł autostradowy Poznań Wschód), w miejscowości Krzyżowniki, zapisanych w KW PO1D/00017684/2, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod aktywizację gospodarczą, z dojazdem drogą wewnętrzną tłuczniową, przewidzianą do realizacji w II półroczu 2016r.
  Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek gruntu położonych w miejscowości Tulce przy ul. Łąkowej, zapisanych w KW PO1D/00024080/0, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z infrastrukturą towarzyszącą
  Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek gruntu położonych w miejscowości Tulce przy ul. Łąkowej, zapisanych w KW PO1D/00024080/0, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z infrastrukturą towarzyszącą
  Ustny przetarg ograniczony na na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Szewce, w obrębie geodezyjnym Gowarzewo, zapisanej w KW O1D/00017688/0,
  Ustny przetarg ograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Szewce
  Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek gruntu położonych w m. Tulce przy ul. Łąkowej
  Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w pobliżu skrzyżowania autostrady A2 z drogą ekspresową S5 ( węzeł autostradowy Poznań Wschód ) w miejscowości Krzyżowniki
  Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek gruntu położonych w m. Tulce przy ul. Łąkowej