Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9490764
od 26 maja 2003 r.
Gmina » PRZETARGI » Tereny inwestycyjne » Archiwum

Artykuły
  Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek gruntu położonych w m. Tulce przy ul. Łąkowej
  Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w pobliżu skrzyżowania autostrady A2 z drogą ekspresową S5 ( węzeł autostradowy Poznań Wschód ) w miejscowości Krzyżowniki
  Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek gruntu położonych w m. Tulce przy ul. Łąkowej
  Ustny przetarg ograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Szewce
  Ustny przetarg ograniczony na na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Szewce, w obrębie geodezyjnym Gowarzewo, zapisanej w KW O1D/00017688/0,
  Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek gruntu położonych w miejscowości Tulce przy ul. Łąkowej, zapisanych w KW PO1D/00024080/0, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z infrastrukturą towarzyszącą
  Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek gruntu położonych w miejscowości Tulce przy ul. Łąkowej, zapisanych w KW PO1D/00024080/0, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z infrastrukturą towarzyszącą
  Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości, położonych w pobliżu skrzyżowania autostrady A2 z drogą ekspresową S5 (węzeł autostradowy Poznań Wschód), w miejscowości Krzyżowniki, zapisanych w KW PO1D/00017684/2, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod aktywizację gospodarczą, z dojazdem drogą wewnętrzną tłuczniową, przewidzianą do realizacji w II półroczu 2016r.
  Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w miejscowości Tulce przy ul. Łąkowej, zapisanej w KW PO1D/00024080/0, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z infrastrukturą towarzyszącą
  Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w miejscowości Tulce przy ul. Jałowcowej 14, zapisanej w KW PO1D/00002875/0, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z funkcją uzupełniającą - usługami i nieuciążliwą działalnością gospodarczą:
  Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w miejscowości Tulce przy ul. Jałowcowej 14,
  Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w miejscowości Tulce przy ul. Jałowcowej 14
  Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w pobliżu skrzyżowania autostrady A2 z drogą ekspresową S5 ( węzeł autostradowy Poznań Wschód ) w m. Krzyżowniki
  Ustny przetarg na sprzedaż sprzedaż działek gruntu położonych w miejscowości Tulce przy ul. Łąkowej.
  Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w pobliżu skrzyżowania autostrady A2 z drogą ekspresową S5 (węzeł autostradowy Poznań Wschód) w m. Krzyżowniki
  Ustny przetag nieograniczony na sprzedaż działek gruntu położonych w miejscowości Tulce przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z infrastrukturą towarzyszącą.
  Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki grunktu położonej w miejscowości Tulce
  Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w pobliżu skrzyżowania autostrady A2 z drogą ekspresową S5 w m. Krzyżowniki
  Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek gruntu położonych w miejscowości Tulce przy ul. Łąkowej
  Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowamych nieruchomości w miejscowości Krzyżowniki
  Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek gruntu położonych w miejscowości Tulce
  Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w miejscowości Tulce
  Przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w pobliżu skrzyżowania autostrady A2 z drogą ekspresową S5 (węzeł autostradowy Poznań Wschód ), w miejscowości Krzyżowniki
  Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek gruntu położonych w miejscowości Tulce przy ul. Łąkowej
  Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Tulce
  Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w pobliżu skrzyżowania autostrady A2 z drogą ekspresową S5 (węzeł autostradowy Poznań Wschód ), w miejscowości Krzyżowniki.
  Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości połozonej w miejscowości Tulce
  Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położónej w miejscowości Tulce.
  Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w pobliżu skrzyżowania autostrady A2 z drogą ekspresową S5 w miejscowości Krzyżowniki.
  Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek gruntu położonych w miejscowości Tulce
  Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w pobliżu skrzyżowania autostrady A2 z drogą ekspresową S5 (węzeł autostradowy Poznań Wschód), w miejscowości Krzyżowniki
  Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek gruntu położonych w miejscowości Tulce, zapisanych w księdze wieczystej PO1D/00017705/6.
  Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek gruntu położonych w Tulcach
  Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Gowarzewo
  Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek gruntu położonych w miejscowości Tulce
  Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek gruntu położonych w miejscowości Tulce
  Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w m. Gowarzewo
  Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w miejscowości Tulce o nr geodez. 5/23
  Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek gruntu połozonych w miejsowości Tulce
  Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek gruntu położonych w miejscowości Tulce
  Trzeci ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Gowarzewo,
  Odwołanie pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Tulce, dz. o nr geodez. 5/23
  Odwołanie ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Tulcach
  Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek gruntu położonych w m. Tulce
  Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek gruntu położonych w m. Tulce
  Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek gruntu położonych w miejscowości Tulce
  Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek położonych w miejscowości Tulce
  Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek gruntu położonych w miejscowości Tulce
  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Tulce i Gowarzewo
  Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości w m. Tulce
  Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaz niezabudowanych nieruchomości w m. Tulce
  Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości w m. Krzyżowniki
  Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek gruntu położonych w m. Tulce
  Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek gruntu położonego w m.Tulce
  Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek gruntu położonego w m. Krzyżowniki
  Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek gruntu położonego w m. Tulce
  Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki gruntu położonej w m. Tulce
  Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek gruntu położonych w miejscowości Tulce
  Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Krzyżowniki zapisanych w KW 17684
  Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości w Tulcach
  Pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Krerowo
  Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego w hali widowiskowo-sportowej w Kleszczewie
  Ogłoszenie - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości - Tulce, Krerowo, Gowarzewo, Kleszczewo
  Ustny przetarg ograniczony na na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Krzyżowniki
  Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości w miejscowościach Tulce i Kleszczewo
  Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości w Tulcach
  Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Krzyżowniki
  Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomosci w miejscowości Krzyżowniki
  Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości w Tukcach
  Pisemny przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie sklepu spożywczo-przemysłowego w miejscowości Markowice
  Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości w Tulcach
  Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomosci w Krzyżownikach
  Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości w miejscowościach: Tulce, Krerowo, Gowarzewo, Kleszczewo.
  Trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki położonej w miejscowości Krzyżowniki.
  Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowościach: Tulce, Krerowo, Gowarzewo, Kleszczewo.
  Trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości połozonej w miejscowości Krzyżowniki.
  Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w miejscowości Tulce
  Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Krzyżowniki
  Czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w miejscowości Kleszczewo
  Zarządzenie Wójta Gminy Kleszczewo w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Ustne przetargi na sprzedaż nieruchomości w miejscowościach: Krerowo, Gowarzewo, Kleszczewo
  Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Krzyżowniki
  Pisemny przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego mieszczącego się w hali sportowej ul. Poznańska 1 w Tulcach
  Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w miejscowości Tulce
  Zarządzenie Wójta GMiny Kleszczewo w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
  Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w miejscowościach: Krerowo, Gowarzewo, Kleszczewo.
  Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Krerowo
  Ustne przetargi na sprzedaż działek w miejscowościach Krerowo, Gowarzewo i Kleszczewo.
  Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Gowarzewo
  Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargów na sprzedaż terenu inwestycyjnego w Krzyżownikach oraz najem apteki w Nagradowicach
  Ustny przetarg nieograniczony na wynajem budynku wolnostojącego w miejscowości Gowarzewo z przeznaczeniem na prowadzenie baru-kawiarni oraz sklepu spożywczo-przemysłowego.
  Informacja nt rozstrzygnięcia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Krerowo
  Ogłoszenie o odwołaniu przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Krerowie
  Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w miejscowości Gowarzewo.
  Ustny przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku Ośrodka Zdrowia w Nagradowicach z przeznaczeniem na prowadzenie apteki.
  Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Komornikach
  Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w miejscowości Krerowo
  Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Krzyżowniki
  Trzeci nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż gruntu w Kleszczewie
  Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Gowarzewie
  Informacja o wynikach drugiego otwartego przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Kleszczewie
  Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Krerowie i Krzyżownikach
  Informacja o pierwszym przetargu nieograniczonym na działkiw Kleszczewie
  Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działekgruntu położonych w miejscowości Kleszczewo
  Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w miejscowości Kleszczewo
  Informacja o wynikach pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Zimin.
  Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na najem lokalu apteki w Nagradowicach
  Ustny przetarg nieograniczony na wynajem lokalu apteki w Nagradowicach
  P i e r w s z y u s t n y p r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w miejscowości Z i m i n
  Informacja o sposobie rozstrzygnięcia przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomośvci położonych w Ziminie
  Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż gruntów pod zabudowę mieszkaniową w Ziminie
  Informacja o rozstrztygnięciu prztargu na grunty - otwarcie ofert z dnia 30 marca 2007