Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9496640
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Uchwały » Kadencja 2006-2010 » Ochrona Środowiska

Artykuły
  Uchwała nr XLIV/300/2010 w spr. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia statutu związku międzygminnego pod nazwą "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej".
  Uchwała nr XLI/274/2010 w spr. Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Kleszczewo
  Uchwała nr XIX/124/2008 w spr. zmiany uchwały w spr. przyjęcia Statutu Związku międzygminnego "Schronisko dla zwierząt - SCHRONISKO"
  Uchwała nr XIII/83/2007 w spr. przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego "Schronisko dla zwierząt - SCHRONISKO"
  uchwała nr XIII/82/2007 w spr. utworzenia celowego związku gmin pod nazwą Związek Międzygminny "Schronisko dla zwierząt - SCHRONISKO"