Jeśli nie zaznaczono inaczej posiedzenia Komisji Rady odbywają się o godzinie 8:00 w Salce Konferencyjnej Urzędu Gminy w dniu podanym przy porządku posiedzenia.