Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9496621
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Uchwały » Kadencja 2010 - 2014 » Budżet i finanse

Artykuły
  Uchwała nr XLV/335/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r.
  Uchwała nr XLIV/325/2014 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Kleszczewo na rok 2015 na realizację projektu "Podniesienie wyposażenia technicznego OSP w Kleszczewie, poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z d
  Uchwała nr XLIV/324/2014r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do ścieków wprowadzonych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych świadczonych przez Zakład Komunalny w Kleszczewie
  Uchwała nr XLIV/323/2014 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę świadczonych przez Zakład Komunalny w Kleszczewie
  Uchwała nr XLIV/322/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r.
  Uchwała nr XLIII/319/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r.
  Uchwała nr XLIII/318/2014 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wszystkich Świętych w Kleszczewie na prace konserwatorskie w zabytkowym kościele w Kleszczewie.
  Uchwała nr XLIII/314/2014 w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego środkami komunikacji gminnej
  Uchwała nr XLII/309/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2014 - 2024
  Uchwała nr XLII/308/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r.
  Uchwała nr XLI/306/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r.
  Uchwała nr XLI/305/2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie
  Uchwała nr XLI/304/2014 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Kleszczewo za 2013r.
  Uchwała nr XLI/303/2014 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2013r.
  Uchwała nr XL/300/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2014-2024
  Uchwała nr XL/299/2014 w sprawie zmiany uchwały budzetowej na 2014r.
  Uchwała nr XXXIX/298/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r.
  Uchwała nr XXXIX/295/2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Kleszczewo dla przedszkoli niepublicznych oraz przedszkoli i szkół publicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu terytorialne
  Uchwała nr XXXIX/294/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
  Uchwała nr XXXVIII/289/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2014 - 2024
  Uchwała nr XXXVIII/288/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r.
  Uchwała nr XXXVI/270/2013 w sprawie zmiany budżetu na 2013r.
  Uchwała nr XXXVI/269/2013 w sprawie uchwały budżetowej na 2014r.
  Zarządzenie nr 2/2014 Wójta Gminy Kleszczewo w sprawie zmiany budżetu na 2014r.
  Zarządzenie Nr 10/2014 Wójta Gminy Kleszczewo w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r.
  Zarządzenie nr 15/2014 Wójta Gminy Kleszczewo w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r.
  Zarządzenie nr 22/2014 Wójta Gminy Kleszczewo w sprawie zmiany uchwały budzetowej na 2014r.
  Zarzadzenie nr 23/2014 Wójta Gminy Kleszczewo w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014.
  Zarządzenie nr 25/2014 Wójta Gminy Kleszczewo w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r.
  Zarządzenie nr 28/2014 Wójta Gminy Kleszczewo w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r.
  Zarządzenie nr 32/2014 Wójta Gminy Kleszczewo w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r.
  Zarządzenie nr 35/2014 Wójta Gminy Kleszczewo w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r.
  Zarzadzenie nr 42/2014 Wójta Gminy Kleszczewo w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r.
  Zarządzenie nr 52/2014 Wójta Gminy Kleszczewo w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r.
  Uchwała nr XXXVI/268/2013 sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy kleszczewo na lata 2014 - 2024
  Uchwała nr XXXV/265/2013 w sprawie zmiany budżetu na 2013r.
  Uchwałe nr XXXV/264/2013 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do usług świadczonych przez Zakład Komunalny w Kleszczewie w zakresie komunikacji autobusowej
  Uchwała nr XXXIV/256/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2013-2024.
  Uchwała nr XXXIV/255/2013 w sprawie zmiany budżetu na 2013r.
  Uchwała nr XXXIII/250/2013 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2013 - 2024
  Uchwała nr XXXIII/249/2013 w sprawie zmiany budżetu na 2013r.
  Uchwała nr XXXIII/248/2013 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne.
  Uchwała nr XXXII/241/2013 w sprawie zmiany budżetu na 2013r.
  Uchwała nr XXXI/236/2013 w sprawie zmiany budżetu na 2013r.
  Uchwały Nr XXX/229//2013 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2013 - 2024
  Uchwała Nr XXX/228/2013 w sprawie: zmiany budżetu na 2013r.
  UCHWAŁA Nr XXX/226/2013 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2012r.
  Uchwała nr XXIX/222/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2013 - 2024
  Uchwała nr XXIX/221/2013 w sprawie zmiany budżetu na 2013r
  Uchwała nr XXIX/220/2013 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie
  Uchwała nr XXVIII/218/2013 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2013 - 2024
  Uchwała nr XXVIII/217/2013 w sprawie zmiany budżetu na 2013r
  Uchwała nr XXVIII/216/2013 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie wydatków nie mających pokrycia budżetowego w planach dochodów budżetowych Gminy Kleszczewo w 2012r.
  Uchwała nr XXVIII/215/2013 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW zadań realizowanych w 2012r.
  Uchwała nr XXVIII/213/2013 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2014 środków finansowych stanowiących fundusz sołecki.
  Uchwała Nr XXV/191/2012 w sprawie zmiany budżetu na 2012r.
  Uchwała Nr XXV/182/2012 w sprawie uchwalenia budżetu na 2013r.
  Zarządzenie Nr 12/2013 Wójta Gminy Kleszczewo w sprawie zmiany budżetu na 2013r.
  Zarządzenie nr 19/2013 Wójta Gminy Kleszczewo w sprawie zmiany budżetu na 2013r.
  Zarządzenie nr 22/2013 Wójta Gminy Kleszczewo w sprawie zmiany budżetu na 2013r.
  Zarządzenie nr 30/2013 Wójta Gminy Kleszczewo w sprawie zmiany budżetu na 2013r.
  Zarzadzenie nr 31/2013 Wójta Gminy Kleszczewo w sprawie zmiany budżetu na 2013r.
  Zarządzenie nr 36/2013 Wójta Gminy Kleszczewo w sprawie zmiany budżetu na 2013r.
  Zarzadzenie Nr 41/2013 Wójta Gminy Kleszczewo w sprawie zmiany budżetu na 2013r.
  Zarządzenie Nr 45/2013 Wójta Gminy Kleszczewo w sprawie zmiany budżetu na 2013r.
  Zarzadzenie nr 46/2013 Wójta Gminy Kleszczewo w sprawie zmiany budżetu na 2013r.
  Zarządzenie nr 54/2013 Wójta Gminy Kleszczewo w sprawie zmiany budżetu na 2013r.
  Zarządzenie nr 56/2013 Wójta Gminy Kleszczewo w sprawie zmiany budżetu na 2013r.
  Uchwała Nr XXV/181/2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2013 - 2024
  Uchwała Nr XXII/180/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2012 - 2024
  Uchwała Nr XXIV/179/2012 w sprawie zmiany budżetu na 2012r.
  Uchwała nr XXIV/178/2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW zadań realizowanych w 2012r.
  Uchwała nr XXIII/171/2012 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki umownej
  Uchwała nr XXIII/170/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2012-2024
  Uchwała nr XXIII/169/2012 w sprawie zmiany budżetu na 2012r.
  Uchwała nr XXII/164/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2012/2024
  Uchwała nr XXII/163/2012 w sprawie zmiany budzetu na 2012r.
  Uchwała nr XXI/155/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2012-2024
  Uchwała nr XXI/154/2012 w sprawie zmiany budżetu na 2012r.
  Uchwała nr XXI/153/2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie wydatków nie mających pokrycia budżetowego w planach dochodów budzetowych Gminy Kleszczewo w 2012r.
  Uchwała nr XX/149/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2012-2024
  Uchwała nr XX/148/2012 w sprawie zmiany budżetu na 2012r.
  Uchwała nr XIX/141/2012 w sprawie zmiany budżetu na 2012r.
  Uchwała nr XIX/140/2012 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie
  Uchwała nr XIX/138/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011r.
  Uchwała nr XVIII/133/2012 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych
  Uchwała nr XVII/130/2012 w sprawie wyrazenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2013 środków finansowych stanowiacych fundusz sołecki
  Uchwała nr XVII/129/2012 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego
  Uchwała Nr XVII/128/2012 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2012 - 2024
  Uchwała Nr XVII/127/2012 w sprawie zmiany budżetu na 2012r.
  Uchwała nr XVI/118/2012 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikat i wysokosci stawek procentowych od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych
  Uchwała nr XVI/117/2012 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do usług świadczonych prze Zakład Komunalny w Kleszczewie w zakresie odbioru ścieków
  Uchwała Nr XV/114/2012 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2012 - 2024
  Uchwała Nr XV/113/2012 w sprawie zmiany budżetu na 2012r.
  Uchwała nr XIV/106/2011 w sprawie wydatków budżetu Gminy, które wygasają z upływem 2011r.
  Uchwała nr XIV/103/2011 w sprawie zmiany budżetu na rok 2011
  Uchwała Nr XIV/101/2011w sprawie uchwalenia budżetu na 2012r.
  Uchwała Nr XIV/100/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2012 - 2024
  Uchwała nr XIII/98/2011 w sprawie zmiany budżetu na rok 2011
  Uchwała nr XIII/97/2011 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do usług świadczonych przez Zakład Komunalny w Kleszczewie w zakresie komunikacji autobusowej
  Uchwała nr XIII/96/2011 w sprawie warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Kleszczewo w zakresie rozwoju sportu
  Uchwała nr XII/88/2011 w sprawie zmiany uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2011-2024
  Uchwała nr XII/87/2011 w sprawie zmiany budżetu na rok 2011
  Uchwała nr XI/81/2011 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
  Uchwała nr XI/80/2011 w sprawie zmiany uchwały w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązania w zakresie wydatków przekraczających rok budżetowy.
  Uchwała Nr X/77/2011 w sprawie ustanowienie hipoteki umownej.
  Uchwała Nr X/76/2011 w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania drogami publicznymi.
  Uchwała Nr X/75/2011 w sprawie zmiany budżetu na rok 2011
  Uchwała Nr X/74/2011 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązania w zakresie wydatków przekraczających rok budżetowy
  Uchwała IX/68/2011 w sprawie zmiany budżetu na rok 2011
  Uchwała IX/67/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne.
  Uchwała IX/61/2011 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie.
  Uchwała IX/57/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010r.
  Uchwała VII/52/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010r.
  Uchwała VII/51/2011 w sprawie zmiany budżetu na rok 2011
  Uchwała VII/50/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na zadanie dotyczące "Remontu drogi powiatowej nr 2410P Swarzędz - Środa w miejscowości Kleszczewo".
  Uchwała VI/48/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na zadanie dotyczące "Remontu drogi powiatowej nr 2410P Swarzędz - Środa w miejscowości Kleszczewo"
  Uchwała VI/47/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego
  uchwała VI/46/2011 w sprawie zmiany uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2011 - 2024
  Uchwała nr VI/45/2011 w sprawie zmiany budżetu na rok 2011
  Uchwała VI/41/2011 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2012 środków finansowych stanowiących fundusz sołecki
  Uchwała nr V/35/2011w sprawie zmiany budżetu na rok 2011
  Uchwała IV/18/2011 w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011.
  Uchwała IV/17/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2011 - 2024
  Uchwała III/16/2010 w sprawie wydatków budżetu Gminy, które nie wygasają z upływem 2010r.
  Uchwała III/15/2010 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010r.
  Uchwała III/14/2010 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW zadania pod nazwą "Budowa ciśnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krzyżowniki, Śródka, Zimin, Krerowo...
  Uchwała III/13/2010 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę ciśnieniowej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krzyżowniki, Śródka, Zimin, Krerowo, Markowice, Kleszczewo, Poklatki
  Uchwała III/12/2010 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku...