Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9496642
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Uchwały » Kadencja 2010 - 2014 » Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Artykuły
  Uchwała nr XLV/333/2014 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowościach Gowarzewo, Kleszczewo i Tulce
  Uchwała nr XLIV/320/2014 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez nieruchomość położoną w miejscowości Tulce
  Uchwała nr XLIII/317/2014 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w miejscowości Zimin
  Uchwała nr XXXVIII/287/2014 w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania zarządzania niektórymi odcinkami dróg powiatowych
  Uchwała nr XXXVIII/286/2014 w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania zarządzania niektórymi odcinkami dróg powiatowych
  Uchwała nr XXXVIII/285/2014 w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania zarządzania niektórymi odcinkami dróg powiatowych
  Uchwała nr XXXVIII/284/2014 w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania zarządzania niektórymi odcinkami dróg powiatowych
  Uchwała nr XXXVII/271/2014 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Gowarzewo
  Uchwała nr XXXIII/245/2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowościach Gowarzewo i Kleszczewo
  Uchwała nr XXXI/239/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonych w Krzyżownikach
  Uchwała nr XXXII/238/2013 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowościach Gowarzewo i Kleszczewo
  UCHWAŁA Nr XXX/224/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonej w miejscowości Tulce
  Uchwała nr XXVIII/219/2013 w sprawie nabycia na własność Gminy Kleszczewo budynków i budowli w miejscowości Kleszczewo
  UCHWAŁA Nr XXVII/202/2013 w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2013-2017.
  Uchwała nr XXVI/193/2013 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Kleszczewie.
  Uchwała Nr XXV/190/2012 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Komorniki.
  Uchwała nr XXIII/167/2012 w sprawie nabycia na własność Gminy Kleszczewo nieruchomości położonej w miejscowości Krzyżowniki
  Uchwała nr XVII/124/2012 w sprawie nabycia na własność Gminy Kleszczewo nieruchomożci położonej w miejscowości Nagradowice
  Uchwała nr XVII/123/2012 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określania zasad wydzierżawienia lub najmu nieruchomości gruntowych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata
  Uchwała nr XVII/122/2012 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Komornikach
  Uchwała nr XVI/120/2012 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Gowarzewo
  Uchwała nr XVI/119/2012 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonej w miejscowości tulce
  Uchwała nr XV/109/2012 w sprawie nabycia na własność Gminy Kleszczewo nieruchomości położonej w miejscowości Zimin
  Uchwała nr XV/108/2012w sprawie nabycia na własność Gminy Kleszczewo nieruchomości położonych w miejscowości Krzyżowniki
  Uchwała nr XIII/94/2011 w sprawie wyrazenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonych w miejscowości Gowarzewo
  Uchwała nr XII/83/2011 w sprawie nabycia na własność Gminy Kleszczewo nieruchomości położonej w miejscowości Nagradowice
  Uchwała nr XI/79/2011 w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Kleszczewie.
  Uchwała Nr X/72/2011 w sprawie nabycia na własność Gminy Kleszczewo nieruchomości położonej w miejscowości Poklatki
  Uchwała Nr X/71/2011 w sprawie nabycia na własność Gminy Kleszczewo nieruchomości położonej w miejscowości Tulce.
  Uchwała IX/59/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości położonej w miejscowości Tulce.
  Uchwała VII/49/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Szewce
  Uchwała VI/37/2011 w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowościach Gowarzewo i Tulce
  Uchwała nr VI/36/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Tulce
  Uchwała IV/27/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wysokości udziału w nieruchomości wspólnej
  Uchwała IV/22/2011 wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Kleszczewo nieruchomości Skarbu Państwa.
  Uchwała IV/21/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonych w miejscowości Tulce.