Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9496663
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Uchwały » Kadencja 2010 - 2014 » Oświata i sport

Artykuły
  Uchwała nr XL/301/2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje boisko Orlik 2012" należących do Gminy Kleszczewo.
  Uchwała nr XXXIX/291/2014 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologów i logopedów w zespołach szkół
  Uchwała nr XXXIX/290/2014 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczewo.
  Uchwała nr XXXVII/273/2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczewo
  Uchwała nr XXXIII/246/2013 w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z hal sportowych należących do Gminy Kleszczewo
  Uchwała nr XVIII/137/2012 w sprawie przyjęcia Gminnego programu wspierania i edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
  Uchwała nr XVII/126/2012 w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
  Uchwała nr XVII/125/2012 w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokosci stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe
  Uchwała nr VII/55/2011 w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z hal sportowych należących do Gminy Kleszczewo.
  Uchwała nr V/33/2011 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.
  Uchwała nr V/32/2011 w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe