Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9482897
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Uchwały » Kadencja 2010 - 2014 » Sprawy organizacyjne

Artykuły
  Uchwała nr XLIV/327/2014 w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania zarządzania niektórymi odcinkami dróg powiatowych
  Uchwała nr XLIV/326/2014 w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gowarzewie, Krzyżownikach i Komornikach
  Uchwała nr XLIV/321/2014 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienia przez Gminę Kleszczewo do realizacji projektu pn. "Badanie powiązań funkcjonalno-przestrzennych w zakresie parkingów dla obszaru Aglomeracji P
  Uchwała nr XLIII/316/2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kleszczewo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
  Uchwała nr XLIII/315/2014 w sprawie sposobu ustalania w lokalnym transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej
  Uchwała nr XLII/313/2014 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kleszczewo a Gminą Kostrzyn w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
  Uchwała nr XLII/312/2014 w sprawie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kleszczewo a Gminą Swarzędz w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
  Uchwała nr XLII/311/2014 w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych.
  Uchwała nr XXXIX/297/2014 w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Komunalnego w Kleszczewie
  Uchwała nr XXXIX/292/2014 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/168/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 24 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Kleszczewo na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów
  Uchwała nr XXXVIII/283/2014 w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gowarzewie, Krzyżownikach i Komornikach
  Uchwała nr XXXVII/276/2014 w sprawie zmiany statutu Związku Międzygminnego "Schronisko dla Zwierząt SCHRONISKO" z siedzibą w Kostrzynie
  Uchwała nr XXXIII/252/2013 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej.
  Uchwała nr XXXII/242/2013 w sprawie wystąpienia ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Światowid"
  Uchwała nr XXXII/240/2013 w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie zarzadzania drogami publicznymi
  Uchwała nr XXXI/231/2013 w sprawie przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania " Trakt Piastów"
  UCHWAŁA Nr XXX/223/2013 w sprawie: przystąpienia do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi"
  UCHWAŁA Nr XXVII/208/2013 w sprawie przyjęcia pomocy rzeczowej od Powiatu Poznańskiego.
  UCHWAŁA Nr XXVII/203/2013 w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej".
  Uchwała Nr XXV/184/2012 w sprawie podziału Gminy Kleszczewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
  Uchwała nr XXIV/177/2012 w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej".
  Uchwała nr XXIII/168/2012 w sprawie podziału Gminy Kleszczewo na jednomandatowe okregi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów
  Uchwała nr XXII/162/2012 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej na Uchwałę nr XXXI/159/2005 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 31.03.2005r. w sprawie ustalenia wysokości
  Uchwała nr XXII/161/2012 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej na Uchwałę Nr IX/66/2011 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie opłat za swiadczenia
  Uchwała nr XXI/152/2012 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścielem lub zarzadzającym jest Gmina Kleszczewo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
  Uchwała nr XX/150/2012 w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim przy usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kleszczewo
  Uchwała nr XV/112/2012 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp
  uchwała nr XIV/105/2011 w sprawie usytuowania na terenie Gminy Kleszczewo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
  Uchwała nr XIV/104/2011 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Kleszczewo
  Uchwała nr XIII/95/2011 w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z sal wiejskich na terenie Gminy Kleszczewo
  Uchwała nr XII/86/2011 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Środzie Wlkp.
  Uchwała nr XII/85/2011 w sprawie zasad używania herbu, flagi i pieczęci Gminy Kleszczewo
  Uchwała nr XII/84/2011 w sprawie ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Kleszczewo
  Uchwała nr XI/82/2011 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej na uchwałę Rady Gminy Kleszczewo Nr IV/20/2002 z dnia 27 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia liczby pun
  Uchwała IX/70/2011 w sprawie skargi Prokuratora Rejonowego w Środzie Wlkp. na uchwałę Rady Gminy Kleszczewo Nr XLIV/305/2010 z dnia 9 czerwca 2010r.
  Uchwała IX/69/2011 w sprawie delegowania kandydata - przedstawiciela Gminy Kleszczewo do Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.
  Uchwała IX/64/2011 w sprawie powołania Zespołu, który przedstawi Radzie Gminy opinię o zgłaszanych kandydatach na ławników.
  Uchwała VI/40/2011 w sprawie przystąpienia Gminy do Gminnej Spółki Wodnej w Kleszczewie
  Uchwała IV/26/2011 w sprawie ustanowienia reprezentantów Gminy w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski.
  Uchwała IV/23/2011 w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Metropolia Poznań.
  Uchwała IV/20/2011 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Gminie Kleszczewo