Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9926102
od 26 maja 2003 r.
Informacje » Komunikaty » Archiwum

Artykuły
  Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
  Informacje o wyborze oferty - seniorzy
  Informacja o wyborze oferty - niepełnosprawni
  Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób w wieku emerytalnym - organizacja czasu wolnego dla seniorów z terenu gminy Kleszczewo w 2015 r.
  Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych – organizacja czasu wolnego dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy Kleszczewo w 2015 r.
  Informacja o zakończeniu postępowania w sprawie przydzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób w wieku emerytalnym - organizacja czasu wolnego dla seniorów z terenu Gminy Kleszczewo
  Informacja o zakończeniu postępowania w sprawie przydzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi z 2013r.
  Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób w wieku emerytalnym - organizacja czasu wolnego dla seniorów z terenu Gminy Kleszczewo w 2014 r.
  Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych – organizacja czasu wolnego dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Kleszczewo w 2014 r.
  Informacja o zakończeniu postępowania w sprawie przydzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych - organizacja czasu wolnego dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Kleszczewo w 2013 r.
  Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych na rok 2013
  Informacja o zakończeniu postępowania w sprawie przydzielenia dotacji na realizację zadania w zakresie organizacji czasu wolnego dla dzieci z terenu Gminy Kleszczewo w roku 2012
  Otwarty konkurs ofert na organizację czasu wolnego dla dzieci z terenu Gminy Kleszczewo w 2012 roku
  Informacja o zakończeniu postępowania w sprawie przydzielenia dotacji na realizację zadania w zakresie nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
  OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ GMINY KLESZCZEWO w ROKU 2011 W ZAKRESIE NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA
  Informacja o zakończeniu postępowania w sprawie przydzielenia dotacji na realizację zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  OTWARTY KONKURS OFERT w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  OTWARTY KONKURS OFERT w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  Informacja o wyborze oferty w sprawie przydzielenia dotacji na realizację zadania obejmującego wspieranie rozwoju kultury fizycznej na terenie gminy poprzez działalność klubów sportowych w zakresie piłki nożnej
  Informacja o wyborze oferty w sprawie przydzielenia dotacji na rezalizację zadania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania
  Informacja o zakończeniu postępowania w sprawie przydzielenia dotacji na realizację zadania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania
  Informacja o wyborze oferty - wspieranie rozwoju kultury fizycznej na terenie sołectwa Tulce
  Informacja o wyborze oferty - wspieranie rozwoju kultury fizycznej na terenie sołectwa Kleszczewo
  Ogłoszenie - ławnicy
  Formularze dokumentów z zakresu współpracy gminy z organizacjiami pozarządowymi zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  Rozstrzygnięcie konkursu o dotację - sołectwo Kleszczewo
  Zmiany w opłacie skarbowej
  Regulamin udzielania pomocy materialnej dla uczniów oraz wzór wniosku