Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9490872
od 26 maja 2003 r.
Prawo lokalne » Zarządzenia Wójta » 2012r.

Artykuły
  Zarządzenie Nr 53/2012 w spr. ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kleszczewo na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
  Zarządzenie Nr 52/2012 w spr. wyznaczenia osoby, która pobierała będzie opłatę targową w Urzędzie Gminy w Kleszczewie.
  Zarządzenie Nr 51/2012 w spr. zmiany budżetu na 2012r.
  Zarządzenie Nr 50/2012 w spr. ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2013r.
  Zarządzenie Nr 49/2012 w spr. powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – „Zakup energii elektrycznej”.
  Zarządzenie Nr 48/2012 w spr. powołania Gminnej Komisji Stypendialnej.
  Zarządzenie Nr 47/2012 w spr. powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
  Zarządzenie Nr 46/2012 w spr. zmiany budżetu na 2012r.
  Zarządzenie Nr 45/2012 w spr. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2012r.
  Zarządzenie Nr 44/2012 w spr. zmiany Zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Kleszczewie.
  Zarządzenie Nr 43/2012 w spr. powołania komisji zdrowotnej.
  Zarządzenie Nr 42/2012 w spr. powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania – „Naprawa dróg i ulic gminnych na terenie Gminy Kleszczewo w sezonie 2012/2013”.
  Zarządzenie Nr 41/2012 w spr. projektu budżetu gminy na 2013r.
  Zarządzenie Nr 40/2012 w spr. ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2013-2024
  Zarządzenie Nr 39/2012 w spr. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie Nr 38/2012 w spr. wskazania gospodarza sali wiejskiej w Tulcach oraz ustalenia stawki za jej wynajem
  Zarządzenie Nr 37/2012 w spr. powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania – „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kleszczewo w sezonie 2012/2013
  Zarządzenie Nr 36/2012 w spr. zmiany budżetu na 2012r.
  Zarządzenie Nr 35/2012 w spr. powołania Gminnej Komisji Stypendialnej.
  Zarządzenie Nr 34/2012 w spr. ustalenia wysokości nagrody Gminy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kleszczewo oraz powołania komisji ds. nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez G
  Zarządzenie Nr 33/2012 w spr. zmiany Zarządzenia w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla kierowców OSP, Komendanta gminnego oraz Prezesa ZG OSP.
  Zarządzenie Nr 32/2012 w spr. Instrukcji realizacji zadań ze środków funduszu sołeckiego
  Zarządzenie Nr 31/2012 w spr. zmiany budżetu na 2012r.
  Zarządzenie Nr 30/2012 w spr. powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie Nr 29/2012 w spr. powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2012/2013 wraz z opieką.
  Zarządzenie Nr 28/2012 w spr. powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania – „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Gowarzewo wraz z zagospodarowaniem terenu”.
  Zarządzenie Nr 27/2012 w spr. powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania – „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Markowice”.
  Zarządzenie Nr 26/2012 w spr. powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
  Zarządzenie Nr 25/2012 w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 24/2012 w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  Zarządzenie Nr 23/2012 w spr. zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu systemowego „NIE BÓJ SIĘ, NIE LĘKAJ – WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ - DAJ SOBIE POMÓC ” w roku 2012.
  Zarządzenie Nr 22/2012 w spr. powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania – Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Kleszczewie w ramach programu „Radosna Szkoła
  Zarządzenie Nr 21/2012 w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 20/2012 w spr. zmiany budżetu na 2012r.
  Zarządzenie Nr 19/2012 w spr. powołania komisji ds. nagród i wyróżnień za osiągnięcia w nauce.
  Zarządzenie Nr 18/2012 w spr.określenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia.
  Zarządzenie Nr 17/2012 w spr. określenia wzoru wniosków o przyznanie stypendium sportowego oraz wyróżnienia lub nagrody.
  Zarządzenie Nr 16/2012 w spr. powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadań:1)„Budowa płyty boiska piłkarskiego stadionu gminnego w Kleszczewie”, 2)„Budowa boiska sportowego wraz
  Zarządzenie Nr 15/2012 w spr. zmiany budżetu na 2012r.
  Zarządzenie Nr 14/2012 w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
  Zarządzenie Nr 13/2012 w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Zarządzenie nr 12/2012 w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 11/2012 w spr. powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania - "Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Śródka wraz z ułożeniem chodnika - etap I".
  Zarządzenie Nr 10/2012 w spr. ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego w Gminie Kleszczewo.
  Zarządzenie Nr 9/2012 w spr. powołania Komisji do spraw wyróżnień i nagród.
  Zarządzenie Nr 8/2012 w spr. powołania Komisji Stypendialnej.
  Zarządzenie Nr 7/2012 w spr. upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie do ustanawiania rodziny wspierającej i zawierania w tej sprawie umów lub rozwiązywania oraz do prowadzenia postępowań z zakresu wspierania rodziny i wydawania ..
  Zarządzenie Nr 6/2012 w spr. powołania Komisji Konkursowej w celu rozpatrzenia ofert na wsparcie realizacji zadań gminy określonych w Programie współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2012r.
  Zarządzenie Nr 5/2012 w spr. wskazania osób, które doręczać będą decyzje w sprawie wymiaru podatków (nakazy płatnicze) na 2012r.
  Zarządzenie Nr 4/2012 w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 3/2012 w spr. powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
  Zarządzenie Nr 2/2012 w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Zarządzenie Nr 1/2012 w spr. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla kierowców OSP, Komendanta gminnego oraz Prezesa ZG OSP.