Wyszukaj:
Urząd Gminy Kleszczewo : www.kleszczewo.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
Twoje sprawy
  Organy
•  Wójt
•  Rada Gminy
•  Sołectwa
  Gmina
•  Statut Gminy
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Spółki gminne
•  PRZETARGI
•  Mienie komunalne
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Regulamin urzędu
•  Kontrole
•  Załatwianie spraw
•  Ochrona środowiska
•  Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
•  Zgromadzenia publiczne
•  RODO
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta
•  Budżet
•  Sprawozdania budżetowe
•  Sprawozdania finansowe
•  Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
•  Podatki i opłaty lokalne
•  Plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Oświadczenia i Stanowiska Rady Gminy
•  Opinie Rady Gminy
•  Apele Rady Gminy
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
•  Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
  Informacje
•  NABÓR PRACOWNIKÓW - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne
•  Komunikaty
•  Obwieszczenia i ogłoszenia
•  Konsultacje Statutu Sołectwa
•  Konsultacje
•  Petycje
•  Raport o stanie Gminy
•  Oświadczenia
•  Posiedzenia Rady Gminy oraz Komisji Stałych
•  Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy
•  Wybory
•  Referenda
•  Zgromadzenia
•  Nabór Ławników
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Instrukcja obsługi BIP
•  Niepublikowane w BIP
Pomoc
Statystyki

9496550
od 26 maja 2003 r.
Gmina » PRZETARGI » Inne » Archiwum obrazek Wersja do druku

Pierwszy ustny przetarg ograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 5 lat nieruchomości rolnych wsi Poklatki

WÓJT  GMINY  KLESZCZEWO

63-005 Kleszczewo woj. wielkopolskie

tel. (061) 8176-017 , 8176-020 , 8176-033 , fax  8176-184

 

ogłasza

 

P i e r w s z y   u s t n y   p r z e t a r g   o g r a n i c z o n y   na oddanie w dzierżawę  na  okres  5 lat  opisanych  poniżej  nieruchomości  rolnych

mienia wsi  Poklatki:

 

 

Lp.

 

Nr geodez.

działki

 

Powierz-

chnia

 

Opis nieruchomości

Wywoławcza wysokość czynszu

w q żyta

Minimalne

postąpienie

w q żyta

1.

Działka nr 85 i część działki  nr 84

2,36 ha

Grunty orne:

kl. V – 0,71 ha

kl. VI– 1,65 ha

1,42

0,1

2.

Część działki

 nr 17

2,91 ha

 Grunty orne:

kl. IIIa – 2,15 ha

kl. IIIb – 0,76 ha

25

0,3

3.

Część działki

nr 17

1,44 ha

Grunty orne:  kl. IIIa

23

0,3

4.

Część działki

nr 17

1,58 ha

Grunty orne:  kl. IIIa

26

0,3

 

 

Przetarg odbędzie się dnia  10  września 2012 r.  o  godz.  1000    w  salce wiejskiej w miejscowości Poklatki

 

1. Przetarg jest ograniczony do rolników indywidualnych posiadających  gospodarstwa  rolne  położone w miejscowości Poklatki.

 

2. Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym należy dokonać pisemnie do dnia 6 września 2012 r. w Urzędzie Gminy w Kleszczewie.

 

3. Warunkiem    zakwalifikowania   do    udziału   w   przetargu   ograniczonym   jest   zgłoszenie uczestnictwa w przetargu oraz posiadanie gospodarstwa rolnego położonego w miejscowości Poklatki.

 

Uczestnik przetargu zobowiązany jest do okazania komisji przetargowej:

-   w przypadku osób fizycznych -  dowodu tożsamości

-  w przypadku osób prawnych – odpowiedniego dokumentu upoważniającego do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kleszczewie, w Referacie Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji lub telefonicznie pod nr wewnętrznym  129.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia

w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów


Informację wytworzył: Barbara Błoch, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Katarzyna Sznajder, Data wprowadzenia: 2012-08-13 12:35:54, Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Sznajder, Data publikacji 2012-08-13 12:37:21, Ostatnia zmiana: 2012-08-13 12:37:28, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3236